Tin vui từ Hà Nội: Cả hai nhóm nghiên cứu do Thầy Huỳnh Lưu Đức Toàn (GV Khoa Tài chính) hướng dẫn đều đã giành giải nhất trong Hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng Toàn quốc lần thứ 2, năm 2017.

Sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu

Sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu

“Determinants impacting the possibilities of investors’ risk taking: Empirical evidence from Viet Nam” là nghiên cứu do nhóm 04 sinh viên thực hiện, gồm các em:

Lê Chí Trung – HQ2-GE02

Đinh Thị Hạnh – DH31TC05,

Nguyễn Thị Thanh Nga – DH31KT01

Vương Ánh Tuyết – DH30KT03.

 

“Đo lường tác động của coskewness, cokurtosis và var đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006-2016” là nghiên cứu do nhóm 05 sinh viên thực hiện, gồm các em:

Trần Chánh Trực – DH30KT01

Nguyễn Phú Sang – DH30TC06

Nguyễn Thị Thanh Tuyên – DH30TC05

Dương Duy – DH31NH03

Nguyễn Thị Hoàng Phương – DH30KT04

unnamed (1)unnamed (2)