Ngày hội việc làm BUH – Lần 8 – Năm 2015

 Giới thiệu chính sách phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực khối ngành Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay. – Giới thiệu thông tin, hướng phát triển, nhu cầu tuyển dụng hiện tại và tương lai của các ngân hàng và doanh nghiệp đến sinh viên. – Tạo môi trường giao lưu, trao đổi thông tin giữa sinh viên, cựu sinh viên, đặc biệt là sinh viên sắp ra trường với các ngân hàng, doanh nghiệp. – Hỗ trợ sinh viên kỹ năng thực hiện hồ sơ xin việc và dự phỏng vấn cùng các “kỹ năng mềm” khác. – Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm nơi thực tập, việc làm bán thời gian và toàn thời gian phù hợp. – Gây quỹ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học tốt.