1. NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (RCB)

Mô tả công việc

• Chủ động tìm kiếm, phát triển nguồn

khách hàng mới để hoàn thành chỉ tiêu

kinh doanh được giao (cho vay, huy

động tiền gửi, mở tài khoản, thẻ…)

• Chăm sóc, nhắc nợ/ thúc nợ khách hàng

theo quy định

• Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho

khách hàng

Yêu cầu

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, nhóm ngành Kinh

tế

• Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực

kinh doanh, tài chính ngân hàng, dịch vụ khách

hàng

• Đam mê kinh doanh

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng

tốt, chịu áp lực công việc cao

• Anh văn trình độ B trở lên, hành thạo vi tính

văn phòng

Chi tiết mô tả công việc:  http://acbjobs.com.vn/viec-lam/chuyen- vien-quan- he-khach- hang-ca- nhan.35a59d96.html

2. NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (R*) 

       Mô tả công việc

• Tìm kiếm, phát triển, chăm sóc khách

hàng doanh nghiệp

• Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho

khách hàng

• Củng cố và phát triển mối quan hệ

khách hàng nhằm khai thác tối đa nhu cầu

sản phẩm dịch vụ của ngân hàng

Yêu cầu

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, nhóm ngành Kinh

tế

• Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực

kinh doanh, tài chính ngân hàng, dịch vụ khách

hàng

• Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, bán hàng

• Anh văn trình độ B trở lên, thành thạo vi tính

văn phòng

Chi tiết mô tả công việc : http://acbjobs.com.vn/viec-lam/chuyen- vien-quan- he-khach- hang-doanh- nghiep.35a59d94.html

Hạn ứng tuyển: ngày 10 tháng 6 năm 2017, ưu tiên cán bộ Đoàn-Hội năm 4.

Cách thức ứng tuyển: gửi hồ sơ về đồng chí Phạm Thanh Tân, Bí thư Đoàn trường ĐH Ngân Hàng Tp.HCM.