THÔNG BÁO

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Ngoại Thương – CN. Tp. Hồ Chí Minh
xin thông báo :

Để thuận tiện cho sinh viên trường Đại học Ngân hàng được nhận Thẻ ATM Connect 24 do Vietcombank phát hành vào ngày Hội việc làm Sinh viên Ngân hàng 2014. Chúng tôi xin mời các bạn đã đề nghị Vietcombank phát hành Thẻ ATM đến nhận Thẻ và ký xác nhận vào thời gian và địa điểm như sau :

1/ Thời gian : Từ 7h30 – 11h30 thứ 5, ngày 19/06/2014
2/ Địa điểm : Sảnh Giảng đường C – Trường ĐH Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh – 56 Hoàng Diệu 2 – Quận Thủ Đức.

Đề nghị các bạn sinh viên đến nhận Thẻ đầy đủ và đúng hạn quy định. Nếu các bạn không thể thu xếp nhận Thẻ trong thời gian vừa nêu, đề nghị các bạn đến Phòng Dịch vụ Thẻ Nhân – tầng 2 – Số 10 Võ Văn Kiệt – Quận I để được nhận Thẻ.

Xin cám ơn.

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH