Do có sự thay đổi thời gian so với ban đầu nên BTC tiến hàng cho đăng kí lại danh sách. Thời gian công bố ban đầu là 13h ngày 6.6.2014. Nhưng do Tàu về sớm hơn dự kiến nên sẽ tổ chức đi đón Tàu vào lúc 5h45 sáng Thứ 6 ngày 6.6.2014. Các bạn sẽ đăng kí lại. Tuy nhiên vẫn ưu tiên chọn 50 bạn ban đầu đã đăng kí đi lúc 13h00 nếu như các bạn không bận và có thể đi vào sáng sớm thứ 6 (Vui lòng đăng kí lại theo đường link này).

https://docs.google.com/forms/d/1g7c8AnW4SfOOwWOLWm7bbxlCYtFa4TpVudzvL9Xr_10/viewform?usp=send_form

KẾT QUẢ ĐĂNG KÍ

Danh sách các bạn được ưu tiên (các bạn muốn đi thì vui lòng đăng kí lại theo đường link trên). DANH-SACH-DON-TAU-0606 (1)

Lễ đón tàu:
– Số lượng: 50 sinh viên.
Thời gian: 5h45 ngày 06 tháng 6 năm 2014 (Thứ sáu)
– Địa điểm tập trung: cổng 56 Hoàng Diệu 2.
– Địa điểm di chuyển: Cầu cảng Lũ đoàn Hải quân 125 (Phường Cát Lái, Quận 2).
– Đồng phục: áo vàng đồng phục trường

* Lưu ý:

-Khi tham gia, các bạn sinh viên phải mặc áo vàng đồng phục trường.
-Các bạn sinh viên có trong danh sách chính thức vui lòng đi đúng giờ.