Sau đây là hướng dẫn cửa vào làm lễ của các bạn sinh viên trong Lễ tốt nghiệp đợt tháng 6/2014, các bạn sinh viên xem đúng đợt của mình và đi đúng cổng.

Đợt 1-6: Đi cửa bên hông trái của Hội trường (gần phòng Công tác Sinh viên).

Đợt 7-12: Đi cửa chính phía bên trái của Hội trường.

Đợt 13-18: Đi cửa chính phía bên phải của Hội trường.

Đợt 19-25: Đi cửa bên hông phải của hội trường (gần Hội quán).

Danh sách tốt nghiệp và số thứ tự, cửa vào ngày 27/6/2014