1. Thông báo số 668, 669/TB-ĐHNH ngày 06/7/2021: Về việc ban hành Lịch giảng – lịch thi hệ đại học chính quy, học kỳ 1 năm học 2021-2022.

– HK1 bắt đầu từ tuần 1: Thứ Hai ngày 06/9/2021

– Ngày nghỉ trong học kỳ:

Thứ 3 tuần 3, tuần 17: Sinh hoạt lớp

Thứ 7 tuần 11: Nghỉ Lễ 20/11/2021

Tuần 11: thi KTHP đợt 1

Thứ 7 tuần 17, thứ 2 tuần 18: Nghỉ Tết Dương lịch

Tuần 20: thi KTHP đợt 2

Sáng thứ 6

Tuần 15: Hội nghị GV cố vấn (trừ HP GDTC không nghỉ)

– Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo link đính kèm: https://bom.to/BjjMppUpq3qfZx 

2. Thông báo số 670/TB-ĐHNH ngày 06/7/2021: Về việc ban hành Lịch giảng – lịch thi hệ đại học vừa làm vừa học, học kỳ 1 năm học 2021-2022.

– Học kỳ 1 bắt đầu từ tuần 1 – Thứ Hai, ngày 06/9/2021.

– Ngày nghỉ trong học kỳ:

Ngày 20/11/2021: Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Từ 01/01/2022 đến 03/01/2022: Tết Dương lịch.

– Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo link đính kèm: https://bom.to/RMDqDQ8eeOVv9n

BAN TRUYỀN THÔNG – KỸ THUẬT HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG