Thông báo

V/v mở khóa học “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên”

(lịch bổ sung dành cho sinh viên chính qui hệ Đại học các khóa 27, 28 và CĐ khóa 26 chưa hoàn thành chương trình)

Thong-bao-Tuan-sinh-hoat-CD-SV-1

 

Thong-bao-Tuan-sinh-hoat-CD-SV-2