IMG_8874

Hôm nay ngày chúng ta đi

Vĩnh Long chào đón nhiệt tình thiết tha

Bao người ngỡ tưởng xa lạ

Biết nhau từ đó thân quen một nhà

Cùng đi trên một chuyến xe

Hát ca vui múa tới nào không hay

Mùa đi với những cơn mưa

Bỗng nhiên bất chợt lưa thưa mảnh tình

Chiến sĩ là những đồng minh

Cùng ăn cùng ngủ hết mình xông pha

Bắt tay vào việc hăng say

Mồ hôi nhễ nhại phơi đầy nắng trưa

Bữa cơm dân dã đậm đà

Chiến sĩ trở thành bếp sao cả đoàn

Dù ngọt hay mặn chẳng màng

Có cơm no bụng vui lây cả nhà

Dân làng yêu mến thật thà

Ở thương đi nhớ vui vầy bên nhau

Ngân Hàng sức trẻ mai sau

Cùng nhau tiếp bước chúng ta lên đường.

Chiến sĩ thông tin MT Vĩnh Long_Thu Giang