DANH SÁCH CHIẾN SĨ XUÂN TÌNH NGUYỆN NĂM 2015

Sau đây là danh sách các bạn chiến sĩ đã xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn và đồng hành cùng chiến dịch Xuân Tình Nguyện năm 2015.

File đính kèm: Xuân-Tình-Nguyện-2015

Các bạn lưu ý lịch hoạt động Xuân Tình Nguyện 2015 sắp tới nhé:

1. Sáng ngày 25/1/2015, các chiến sĩ Xuân tình nguyện ra quân cấp Thành
2. Chiều ngày 25/1/2015, các chiến sĩ Xuân tình nguyện tập huấn
Lưu ý: Thời gian và số lượng người đi cụ thể, Đội trưởng sẽ thông báo trực tiếp đến các chiến sĩ.