Bạn đang quan tâm đến thực hiện nghiên cứu khoa học nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?

Bạn đã được học về nghiên cứu khoa học nhưng vẫn chưa đủ tự tin để viết đề cương nghiên cứu?

Bạn đang dự định đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu nhưng chưa tìm được đề tài phù hợp và giảng viên hướng dẫn cho bạn?

Hãy đến với Hội thảo “BẠN BẮT ĐẦU NGHIÊN CỨU TỪ ĐÂU?” do Ban Nghiên cứu khoa học – Đoàn trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức

1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

– Vận động sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập

– Hướng dẫn sinh viên bắt đầu nghiên cứu khoa học

– Tổ chức cho các sinh viên gặp gỡ và trao đổi ý kiến trực tiếp với các thầy cô hướng dẫn

2. NỘI DUNG HỘI THẢO

2.1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 14h00, thứ 7 ngày 18 tháng 05 năm 2013

Địa điểm: Giảng đường A.003 cơ sở Thủ Đức

2.2. Thành phần tham dự

Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TPHCM trong tất cả các khóa quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học

Khách mời là các sinh viên đã đạt giải trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học và giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

2.3. Nội dung

– Giới thiệu về quy định sinh viên nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Ngân hàng TPHCM

 • Các loại công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên
 • Hình thức thực hiện nghiên cứu khoa học của sinh viên
 • Quyền lợi của sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học
 • Kinh phí hỗ trợ cho sinh viên nghiên cứu khoa học

– Trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học của sinh viên

 • Kinh nghiệm chọn đề tài
 • Kinh nghiệm lựa chọn phương pháp nghiên cứu
 • Kinh nghiệm phân công công việc trong nhóm
 • Kinh nghiệm hoàn thành đề tài

– Cách tiếp cận đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

 • Các nghiên cứu dành cho sinh viên năm 1 và 2
 • Các nghiên cứu chuyên ngành dành cho sinh viên năm 3 và 4

– Các nguồn tài liệu tham khảo cho nghiên cứu khoa học của sinh viên

 • Giới thiệu các nguồn tài liệu phổ thông
 • Giới thiệu các nguồn tài liệu nâng cao

– Yêu cầu cơ bản của đề cương đề tài nghiên cứu

 • Yêu cầu nội dung của đề cương
 • Yêu cầu về hình thức đề cương đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Thông tin chi tiết về Hội thảo

– Website Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh: https://youth.buh.edu.vn

– Bảng thông báo tại các giảng đường

– Văn phòng Đoàn trường, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức.

Đ/c Nguyễn Minh Thuận (ĐT: 0906.211.695) hoặc Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu (ĐT: 0988.436.689)