THÔNG BÁO
Về buổi gặp gỡ, đối thoại Nhà trường – Sinh viên
Năm học 2013 – 2014

Thực hiện chương trình công tác năm học 2013 – 2014; Đảng ủy – Ban giám hiệu Nhà trường chỉ đạo Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và các đơn vị chức năng liên quan trong Trường tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại Nhà trường – Sinh viên định kỳ trong năm học 2013 – 2014 nhằm trực tiếp giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường để hỗ trợ sinh viên học tập và rèn luyện tốt hơn.
1. Thời gian: 18h00 ngày 10 tháng 6 năm 2014 (thứ ba)
2. Địa điểm: Hội trường lớn – Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
3. Đối tượng tham gia:
a. Về phía Nhà trường:
– Đại diện Đảng ủy – Ban giám hiệu, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường.
– Trưởng đơn vị ở tất cả các Khoa, Phòng, Ban, Trạm, Trung tâm,… của Trường.
b. Về phía sinh viên:
– Ban chấp hành chi đoàn, chi hội, ban cán sự tất cả các lớp sinh viên chính quy.
– Đại diện ban chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Hội sinh viên Trường.
– Trưởng các phòng trong Ký túc xá Sinh viên.
4. Hình thức đối thoại:
Trên cơ sở các ý kiến tập hợp từ các lớp sinh viên và các ý kiến thắc mắc trực tiếp của sinh viên tại buổi gặp gỡ; Trưởng các đơn vị sẽ hiện diện để:
– Trả lời các câu hỏi của sinh viên.
– Chỉ định người phụ trách từng mảng công tác liên quan giải đáp thắc mắc.
* Lưu ý:
– Nhằm tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng buổi đối thoại, ý kiến thắc mắc của sinh viên và ý kiến trả lời của các đơn vị liên quan cần gọn, rõ, xác thực, đi thẳng vào vấn đề và không trùng lắp, trên tinh thần trách nhiệm, cầu thị, thẳng thắn.
– Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Các khoa quản lý sinh viên đôn đốc giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự, ban chấp hành chi đoàn, chi hội các lớp sinh viên phối hợp tổ chức họp lớp và thống nhất các ý kiến thắc mắc để tập hợp và gửi về Phòng Công tác Sinh viên Trường qua email: phongctsv@buh.edu.vn trước 17h00 ngày 02 tháng 6 năm 2014 để Phòng Công tác Sinh viên tập hợp và gửi đến các đơn vị chức năng nghiên cứu, trả lời sinh viên.

– Ngoài ra, các bạn sinh viên còn có thể đóng góp ý kiến online tại link: https://docs.google.com/forms/d/1Oeu6spLNDFr-0PLkPZYiqOEKrBANC9gG1uKm8X_3IXk/edit

Để chương trình đối thoại đạt kết qủa tốt đẹp, Nhà trường rất mong Quý thầy, cô và các em sinh viên sắp xếp thời gian về tham dự buổi đối thoại đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần.
Trân trọng./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS, TS. LÝ HOÀNG ÁNH

Nguồn: buh.edu.vn