Nhằm mục đích giúp đoàn viên, sinh viên tăng cường kỹ năng của bản thân, Văn phòng Đoàn trường gửi đến các bạn thông tin về các khóa học kỹ năng trong tháng 11/2016 của Trung tâm hỗ trợ HS-SV TP.HCM cụ thể như sau

lop-ky-nang-sac-11-2016