Chào đón Công trình thanh niên cấp Đoàn trường năm học 2019 – 2020 với tên gọi “BỘ TIÊU CHÍ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH”.
Đây là công trình nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo đồng thời gắn liền với Đoàn viên, thanh niên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh trong cách ứng xử văn hóa giữa các bạn sinh viên với nhau và với các trường bạn.
“Bộ tiêu chí văn hóa ứng xử trong Đoàn viên, thanh niên trường Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh” gồm 3 Chương, 18 Điều, tập hợp các quy định chuẩn mực, cách hành xử thích hợp của Đoàn viên, thanh niên trong trường. Công trình tuyên truyền những giá trị cốt lõi và các quy ước văn hóa ứng xử tại BUH để sinh viên có nhận thức đúng đắn và thực hiện văn hóa ứng xử BUH.
Các bạn Đoàn viên, Thanh niên BUH, hãy cùng nhau tuyên truyền và thực hiện theo bộ quy tiêu chí văn hóa ứng xử để rèn luyện cho bản thân phong cách đúng đắn, chuẩn mực, góp phần tạo nên giá trị cho Công trình thanh niên của Đoàn trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh nào !!!
Dưới đây là các ấn phẩm của Công trình thanh niên, chúng ta cùng điểm qua nhé!
1
2
3 4567891011
 Bộ ấn phẩm “Văn hóa ứng xử trong Đoàn viên, Thanh niên trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh”
Thiết kế: Anh Khoa
13
 Bộ ấn phẩm được in và đặt tại sảnh Giảng đường C – Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM
12
 Sinh viên tham quan và chia sẻ thông tin về “Bộ tiêu chí”
Công trình Thanh niên “Bộ tiêu chí văn hóa ứng xử trong Đoàn viên, Thanh niên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh” được truyền thông rộng rãi trên các kênh thông tin của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường, hy vọng Bộ tiêu chí sẽ góp phần nâng cao hơn nữa vị thế của Đoàn viên, Thanh niên trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM trong giai đoạn về sau.
Nguồn: Văn phòng Đoàn Thanh niên