I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

– Xây dựng và chọn lọc lực lượng chiến sĩ tham gia chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2016.

– Đảm bảo số lượng chiến sỹ, các chiến sĩ tham gia có tâm huyết và khả năng, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao.

 

II. ĐỐI TƯỢNG:

– Tất cả sinh viên hệ chính quy trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

– Không giới hạn số lượng đăng ký.

 

III. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG – THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Địa bàn: Quận Thủ Đức và huyện Bình Chánh.

2. Thời gian: từ ngày 27/01/2016 – 01/02/2016.

 

IV. ĐĂNG KÝ – PHỎNG VẤN

Sinh viên đăng kí theo 2 bước: (bắt buộc)

Bước 1: Các bạn sinh viên đăng ký online tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1NMVF2wvpPX2UmmwYGka1QuTlO7tqGT6be7Fstrr3Z-U/viewform

Bước 2: Các bạn sinh viên tải đơn đăng ký tại đây: TẠI ĐÂY

Lưu ý: Khi đi phỏng vấn đem theo đơn đăng ký có dán ảnh.

– Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết thứ 6, ngày 08/01/2016.

– Thời gian phỏng vấn: Từ 7g00 đến 17g00 – Thứ 7 ngày 09 tháng 01 năm 2016.

– Địa điểm phỏng vấn: Giảng đường C001 – cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức.

– Kết quả phỏng vấn sẽ được công bố vào ngày 11/01/2016 tại website Đoàn – Hội youth.buh.edu.vn

 

Mọi thắc mắc liên hệ: Đ/c Nguyễn Hào Sang (0987 708 073)

                                   

 

.

TM. BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH XTN 2016

CHỈ HUY TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Hoàng Trọng Hiệp