IMG_4939

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

-Tạo môi trường thực tiễn sinh động để hội viên, sinh viên, thanh niên trường rèn

luyện, cống hiến và trưởng thành.

– Xây dựng và chọn lọc lực lượng chiến sĩ tham gia chiến dịch Tình nguyện Mùa

hè xanh năm 2017.

– Đảm bảo số lượng chiến sĩ, các chiến sĩ tham gia có tâm huyết và khả năng, sẵn

sàng cống hiến vì cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao.

II. ĐỐI TƯỢNG:

– Tất cả sinh viên hệ chính quy trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

– Số lượng: 280 (dự kiến).

III. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG – THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Địa bàn hoạt động:

1.1 Đội hình thường trực:

* Huyện Củ Chi:

– Số lượng chiến sĩ (dự kiến): 40 chiến sĩ.

– Số lượng địa bàn (dự kiến): 01 địa bàn.

*Tỉnh Kiên Giang:

– Số lượng chiến sĩ (dự kiến): 50 chiến sĩ.

– Số lượng địa bàn (dự kiến): 01 địa bàn.

1.2 Đội hình không thường trực (TP. Hồ Chí Minh):

– Đối tượng:

+ Các sinh viên học tập và làm việc hè tại Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Chiến sĩ đội hình không thường trực tham gia tối thiểu 20 buổi (các ngày

trong tuần có thể đăng ký 01 buổi/ngày, thứ 7, chủ nhật bắt buộc phải tham gia).

* Quận Thủ Đức:

– Số lượng chiến sĩ (dự kiến): 60 chiến sĩ.

* Quận 2:

– Số lượng chiến sĩ (dự kiến): 60 chiến sĩ.

1.3 Đội hình chuyên:

* Đội hình chuyên thông tin tuyên truyền:

– Số lượng chiến sĩ (dự kiến): 30 chiến sĩ.

* Đội hình tuyên truyền kiến thức hội nhập:

– Số lượng chiến sĩ (dự kiến): 20 chiến sĩ.

* Đội hình giáo dục kỹ năng pháp luật:

– Số lượng chiến sĩ (dự kiến): 20 chiến sĩ.

2. Thời gian: từ ngày 17/07/2017 – 12/08/2017.

– Chiến sĩ phải tham gia đủ thời gian của chiến dịch đối với đội hình thường trực;

chiến sĩ đội hình không thường trực tham gia tối thiểu 20 buổi (các ngày trong tuần có thể

đăng ký 01 buổi, thứ 7, chủ nhật bắt buộc phải tham gia).

IV. ĐĂNG KÝ – PHỎNG VẤN

Sinh viên đăng kí theo 2 bước: (bắt buộc)

– Bước 1: Các bạn sinh viên có thể đăng ký online : Tại đây

– Bước 2: Các bạn sinh viên tải đơn đăng ký Phiếu đăng kí cá nhân: Tại đây

– Lưu ý: Khi đi phỏng vấn đem theo đơn đăng ký có dán ảnh.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 07/06/2016 đến hết ngày 16/06/2016.

– Thời gian phỏng vấn: Từ 7g30 đến 17g00, thứ 7 ngày 17/06/2016.

– Địa điểm phỏng vấn: Giảng đường C001 trường Đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí

Minh, cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức.

– Kết quả phỏng vấn sẽ được công bố tại website Đoàn – Hội youth.buh.edu.vn

Mọi thắc mắc liên hệ: Đ/c Nguyễn Hồng Minh Thư (0167 465 5606)

Đ/c Nguyễn Đức Ngọc (0985 081 324).

KẾ HOẠCH
Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên, thanh niên, sinh viên Thành phố chào mừng Đại hội Đoàn các cấp hướng đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

– Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Hội viên, thanh niên, sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Qua đó phát hiện, giới thiệu các sinh viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đoàn và Đảng Cộng Sản Việt Nam.

– Tạo môi trường thực tiễn sinh động để hội viên, thanh niên, sinh viên thành phố rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; thực hiện công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

2. Yêu cầu:

* Đối với chiến dịch:

– Nội dung của chiến dịch phải phù hợp, phát huy được thế mạnh của Đoàn – Hội nhà trường và địa phương nơi thực hiện chiến dịch.

– Đổi mới nội dung và phương thức theo hướng: đẩy mạnh các đội hình chuyên, áp dụng chuyên môn, ngành nghề được học tập, đảm bảo phát huy tính sáng tạo, chủ động trong từng nội dung hoạt động.

– Có công trình, sản phẩm cụ thể trong chiến dịch theo phương châm thống nhất “Mỗi chiến sĩ tình nguyện một hoạt động, mỗi đội hình một công trình thanh niên tình nguyện”.

* Đối với chiến sĩ thực hiện khẩu hiệu:

Chiến sĩ Mùa hè xanh Đại học Ngân hàng
Không đợi dân nhờ, không chờ dân nhắc.
– Chiến sĩ tham gia chiến dịch là những người tình nguyện, tham gia chiến dịch với tinh thần cống hiến sức trẻ để xây dựng, phát triển vì nhà trường và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương đóng quân.
II. CHỦ ĐỀ:

“Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Thành phố Hồ Chí Minh
chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới”

III. THỜI GIAN – LỰC LƯỢNG THAM GIA:

1. Đối tượng tham gia – Số lượng chiến sĩ:
– Tất cả các sinh viên hệ chính quy trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.
– Số lượng (dự kiến): 280 chiến sĩ.

2. Địa bàn công tác:

2.1 Địa bàn trọng điểm: Địa bàn TP.Hồ Chí Minh gồm quận Thủ Đức, quận 2 và huyện Củ Chi (gắn liền với xây dựng Nông thôn mới).
2.2 Địa bàn Tỉnh: Kiên Giang.

3. Tuyển quân – Công tác tập huấn chiến sĩ:

* Địa điểm: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, cơ sở Thủ Đức.
* Tuyển quân:
– Thời gian: Đăng ký Online từ ngày 07/06/2017 đến 16/06/2017, khi tham gia phỏng vấn mang đơn theo mẫu đăng ký (có dán hình).
– Địa điểm: Giảng đường C001, cơ sở Thủ Đức.
– Phỏng vấn trực tiếp: Thứ 7, ngày 17/06/2017.
Sáng: 7g30 đến 11g30.
Chiều: 13g00 đến 17g00.
* Công bố danh sách sinh viên tham gia: lúc 7g00 ngày 20/06/2017 trên website https://youth.buh.edu.vn
* Tập huấn: Lúc 7g30 ngày 05/07/2017 tại giảng đường A.001.

4. Lễ ra quân, hội quân chiến dịch:

* Lễ ra quân cấp trường:
– Thời gian: Lúc 14g00 ngày 17/07/2017 (Thứ 2).
– Địa điểm: Sảnh giảng đường C.
* Lễ hội quân cấp trường:
– Thời gian: Lúc 14g00 ngày 12/08/2017 (Thứ 7).
– Địa điểm: Sảnh giảng đường C.

5. Thời gian và địa điểm thực hiện chiến dịch:

– Ngày 17/07/2017 đến 12/08/2017.
– Chiến sĩ phải tham gia đủ thời gian của chiến dịch đối với đội hình thường trực; chiến sĩ đội hình không thường trực tham gia tối thiểu 20 buổi (các ngày trong tuần có thể đăng ký 01 buổi, thứ 7, chủ nhật bắt buộc phải tham gia).
– Địa bàn hoạt động: Quận Thủ Đức, Quận 2, huyện Củ Chi, tỉnh Kiên Giang.
– Ngoài ra còn có các đội hình chuyên: Đội hình chuyên môi trường, đội hình chuyên thông tin, đội hình chuyên pháp luật, đội hình chuyên hội nhập.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :

1. Nội dung thực hiện:

– Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017 chú trọng tổ chức các chương trình hoạt động tình nguyện trên địa bàn thành phố và mặt trận tỉnh. Với tinh thần hưởng ứng, phối hợp các chương trình của Thành phố và các hoạt động riêng, mang bản chất – màu sắc của Trường Đại học Ngân hàng.
– Tập trung cải thiện các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố, khơi thông và cải thiện môi trường các kênh rạch trong thành phố.
– Tổ chức các chương trình truyền thông, nâng cao kiến thức, nhận thức và thay đổi hành vi của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân thành phố về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa ứng xử, an toàn giao thông và văn hóa giao thông.
– Thực hiện việc tư vấn, kết nối thanh niên vay vốn làm kinh tế; tổ chức tư vấn, hỗ trợ thanh niên trong xây dựng các mô hình làm kinh tế, tư vấn hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật…
– Tiếp tục ra quân vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố – ấp văn hóa, trường học – ký túc xá, chung cư, công sở văn minh – xanh – sạch đẹp – an toàn; ra quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh lần thứ 122.
– Tổ chức tuyên tuyền, tư vấn sức khỏe cộng đồng, tuyên tuyền về việc sử dụng nước sạch và tiết kiệm nước, về vệ sinh an toàn thực phẩm.
– Tổ chức các chương trình hướng nghiệp cho học sinh các huyện ngoại thành; tổ chức các hoạt động tư vấn giúp thanh niên làm kinh tế, giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới của Thành phố.
– Thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ các gia đình thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
– Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho gia đình khó khăn, ba má phong trào, học sinh – sinh viên, tham gia cải tạo, chỉnh trang các đền tưởng niệm, các di tích văn hóa- lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
– Tham gia chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/07/1947 – 27/07/2017), vận động mỗi chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đóng góp 01 ngọn nến tham gia chương trình.
– Tổ chức các sân chơi thiếu nhi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong đó chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian, các sân chơi phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo của thiếu nhi.
– Xây dựng văn hóa đọc cho thiếu nhi; vận động, quyên góp xây dựng tủ sách thiếu nhi; tổ chức các ngày hội đọc sách.

2. Các chương trình trọng điểm:

2.1. Chương trình “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuyến đường ATGT”:
– Chọn 01 tuyến đường trọng điểm tại các địa bàn để tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
– Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động, các hội thi về văn hóa giao thông đường bộ, vận động hội viên thanh niên tìm hiểu thực hiện an toàn giao thong, chấp hành quy định của luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường sắt….
2.2. Chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới”:
– Trao tặng máy tính cũ, quần áo đi học, tập vở, dụng cụ học tập, các suất học bổng cho trẻ em, người dân tại địa phương.
– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; thành lập các đội hình dạy tin học, ngoại ngữ và trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ cho thiếu nhi; tổ chức các lớp ôn tập hè, bồi dưỡng năng khiếu, tiếng Anh cho thanh thiếu nhi nông thôn.

3. Các hoạt động ngày cao điểm:
– Ngày 16/7/2017: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và ra quân Ngày chủ nhật xanh lần thứ 122.
– Ngày 23/7/2017: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội”. Ngày 26/7/2017: Chương trình “Thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ”.
– Ngày 30/7/2017: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”.
– Ngày 06/8/2017: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông ”.
– Ngày 13/8/2017: Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu”.

V. BAN TỔ CHỨC:

1. Ban Chỉ đạo:
– NGƯT.PGS.TS Đoàn Thanh Hà – Phó BT Đảng Ủy/ PHT nhà trường
– ThS. Lâm Thị Kim Liên – Đảng Ủy viên phụ trách công tác thanh niên.
– Đ/c Phạm Thanh Tân – Bí thư Đoàn trường.
– Đ/c Hoàng Trọng Hiệp – Chủ tịch Hội Sinh viên trường.
2. Thành phần Ban Chỉ huy chiến dịch:
– Đ/c Trần Thiện Bảo – Phó Chủ tịch HSV trường – Chỉ huy trưởng.
– Đ/c Nguyễn Hồng Minh Thư – Phó Chủ tịch HSV trường – Chỉ huy phó.
– Đ/c Nguyễn Đức Ngọc – Bí thư Đoàn khoa Kinh tế quốc tế – Chỉ huy phó.
– Đ/c Mai Thị Minh Châu – Ủy viên Ban Thư ký HSV trường – Thành viên.
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
– Từ 19/5/2017 đến 27/5/2017 : Soạn thảo kế hoạch và trình ý kiến Đảng Ủy.
– Từ 27/5/2017 đến 31/5/2017 : Tổ chức tiền trạm và ráp nối với địa phương.
– Từ 01/6/2017 đến 06/6/2017 : Họp Ban chỉ huy chiến dịch để phân công.
– Từ 07/6/2017 đến 16/6/2017 : Đăng thông báo tuyển quân.
– Từ 17/6/2017 : Tổ chức phỏng vấn tuyển chiến sĩ.
– Ngày 20/6/2017 : Đăng danh sách các chiến sĩ chính thức.
– Ngày 05/07/2017 : Tập huấn chiến sĩ Mùa hè xanh 2017.
– Ngày 17/7/2017 : Lễ ra quân chiến dịch cấp trường.
– Từ 17/7/2017 đến 12/8/2017 : Diễn ra chiến dịch.
– Ngày 12/8/2017 : Lễ hội quân chiến dịch.