SVNH5T chính thức công nhận 106 bạn sinh viên đạt SV5T cấp trường và 317 sinh viên đạt SV5T cấp Liên chi hội.

Xem chi tiết danh sách : TẠI ĐÂY