KẾ HOẠCH

V/v tổ chức chương trình

 “Cơ hội nghề nghiệp ngành Ngân hàng và Lễ ra mắt câu lạc bộ Career Link”

I.         MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tiếp xúc, giao lưu, kết nối với các thầy, cô, cán bộ trong khoa; giới thiệu về chương trình học gắn liền với chức danh nghề nghiệp tại Ngân hàng.

– Tạo cơ hội hướng nghiệp cho các bạn sinh viên bằng hoạt động tiếp xúc, giao lưu với diễn giả là các cựu sinh viên thành đạt trong ngành Ngân hàng.

– Tạo sân chơi sáng tạo, thiết thực cho sinh viên với việc ra mắt câu lạc bộ Career Link do Đoàn Khoa Ngân hàng thành lập và quản lý.

2. Yêu cầu:

– Chương trình được tổ chức hiệu quả, tiết kiệm, mang màu sắc của khoa Ngân hàng đến sinh viên toàn trường, đặc biệt là các sinh viên thuộc K29 & K30, tạo sân chơi, tạo môi trường gần gũi trong các bạn sinh viên.

II.     THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN:
  1. 1.      Thành phần tham gia:

– Thầy, cô, cán bộ giảng viên trong khoa Ngân hàng.

– Khách mời đang công tác tại các ngân hàng thương mại

– Toàn thể sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP HCM.

– Số lượng (dự kiến): 250 sinh viên.

2. Địa điểm:

– Giảng đường A001 – Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức).

3. Thời gian:

       – 17g30 đến 21g00 ngày 19/03/2015.

4. Hình thức tham gia:

– Đăng ký theo link https://docs.google.com/forms/d/1Ehl3m5s-yRbkqbCUs6Lv8zhFhxvs22xIKdObOemh04k/viewform

– Đăng ký theo Bí Thư hoặc lớp trưởng các lớp.

III.  NỘI DUNG DIỄN RA:

– Giới thiệu Ban chủ nhiệm khoa Ngân hàng, trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

– Giới thiệu cơ cấu, lịch sử hình thành, sơ đồ tổ chức, mục tiêu chất lượng đào tạo của khoa Ngân hàng.

– Giới thiệu chương trình học gắn liền với giới thiệu các chức danh nghề nghiệp tại Ngân hàng; giới thiệu hoạt động Đoàn hội của Đoàn khoa Ngân hàng

– Tọa đàm cùng diễn giả về triển vọng  nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, các kỹ năng sinh viên cần trang bị để thực hiện tốt công việc.

– Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tế làm việc của các anh chị đi trước và có những thành công nhất định ở ngành Ngân hàng.

–  Giao lựu trao đổi giữa diễn giả và sinh viên và giải quyết các thắc mắc của sinh viên tại buổi gặp mặt.

– Ra mắt câu lạc bộ Career Link thuộc quản lý của Đoàn Khoa Ngân hàng

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Lệ Nghĩa (0963.206.574).