Ban Phong trào Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm 2017 trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo danh sách sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” các cấp năm học 2016 – 2017 như sau:

  • Danh sách “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp Trường  TẠI ĐÂY
  • Danh sách “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp Liên chi Hội  TẠI ĐÂY

Lưu ý: Tất cả các bạn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” bắt buộc tham gia buổi gặp mặt Sinh viên Ngân hàng 5 Tốt năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:

  • Thời gian: 11g00 ngày 16/10/2017 (Thứ 2).
  • Địa điểm: Hội trường lớn Đại học Ngân hàng TP.HCM cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức.
  • Trang phục: Áo vàng đồng phục trường.

 

Đề nghị tất cả các bạn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Mọi thắc mắc về thông tin Sinh viên Ngân hàng 5 Tốt, các bạn vui lòng phản hồi trực tiếp về Văn phòng Hội Sinh viên trước 11g00 ngày 16/10/2017 (Thứ 2). Sau thời gian trên, Ban Phong trào Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm 2017 không giải quyết mọi thắc mắc có liên quan khác.