HỌC TẬP - NCKH

Chung kết “Chuyên Viên Tài Chính Ngân Hàng – Lần 6” – “Bữa tiệc” đã sẵn sàng

Được gặp gỡ và trò chuyện tại buổi training cho đêm chung kết, bản lĩnh và kiến thức vững vàng là hai yếu tố 2News muốn nói đến dành cho...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM