img_20161101_144740_709

*Các bạn lưu ý là không phải tất cả các lớp đều chuyển. Chỉ chuyển những lớp nào có thầy/cô trong thành phần triệu tập thôi. Thầy/cô sẽ thông báo với lớp học của các bạn nhé!

*Lịch giảng điều chỉnh: tại đây