Chặng hoạt động đầu tiên đã diễn ra vô cùng sôi nổi, khởi đầu cho một Chiến dịch Mùa hè xanh đầy nhiệt huyết và sức trẻ. Tuy nhiên,...
Xem chi tiết »