1. THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 • Chương trình:Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh – tên tiếng Anh là Master of Business Administration (MBA) 
 • Thời gian đào tạo: 12 tháng chia làm 03 học kỳ. 
 • Học phí: $9.600 (đóng làm 3 lần, mỗi lần $3.200 trước mỗi học kỳ.) Học viên có thể vay học phí bằng tín chấp với ngân hàng Seabank
 • Bằng cấp: Do Đại học Gloucestershire (UoG – xếp hạng giao động từ 53-63 tại Anh tùy theo năm và đơn vị xếp hạng và liện là trường đại học Anh có xếp hạng cao nhất của Anh tổ chức khóa học MBA tại Việt Nam) cấp hoàn toàn giống như bằng cấp cho học viên tốt nghiệp khóa học tương tự tại trụ sở chính của trường ở vương quốc Anh. Các học viên học tại Đại học Gloucestershire Anh quốc cũng nhận bằng hoàn toàn giống như vậy. Chương trình đào tạo cấp bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh MBA được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam cấp phép theo quyết định số 2868 / QĐBGDĐT.  
 • Địa điểm: Học viện Tài chính, Phòng 305, tầng 3, số 8 Phan Huy Chú, Hà Nội hoặc 269A Nguyễn Trọng Tuyển, P10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 
 • Ngôn ngữ đào tạo: Việc đào tạo hoàn toàn sử dụng tiếng Anh trong giảng bài, kiểm tra, thi, viết luận văn, nghiên cứu tài liệu tham khảo.
 • Đội ngũ giảng viên: Giảng viên của chương trình được kết hợp giữa các giảng viên của Đại học Gloucestershire cử sang và một số giảng viên của Học viện tài chính có kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc giảng viên được Đại học Gloucestershire kiểm tra và chấp nhận.
 • Tỷ lệ giờ dạy: Chương trình có định hướng ít nhất 60% giảng viên giảng dạy là người nước ngoài.
 • Kiểm tra, thi: Do Đại học Gloucestershire ra đề thi và chấm điểm. Những môn do giảng viên Việt Nam dạy, sẽ chấm lần 1, giảng viên của Đại học Gloucestershire sẽ kiểm tra lại và quyết định kết quả cuối cùng.
 • Xét tốt nghiệp: Do Đại học Gloucestershire xem xét kết quả quá trình học tập của học viên và quyết định việc tốt nghiệp, cấp bằng.

2. THẠC SỸ TÀI CHÍNH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 • Chương trình: Thạc sỹ Tài chính và Thương mại quốc tế (Ngoại Thương) – tên tiếng Anh là Master of Art in International Trade and Finance
 • Thời gian đào tạo: 12 tháng chia làm 03 học kỳ. Các lớp học được sắp xếp phù hợp với người đi làm, học vào buổi tối trong tuần và ban ngày cuối tuần. Đối với đợt nhập học và khai giảng ngay trước Tết âm lịch, khóa học có thể kéo dài từ 13-15 tháng do nghỉ đợt Tết âm lịch.
 • Bằng cấp: Do Đại học Leeds Metropolitan (Vương quốc Anh) cấp hoàn toàn giống như bằng cấp cho học viên tốt nghiệp khóa học tương tự tại trụ sở chính của trường ở Leeds, Vương quốc Anh. Các học viên học tại Đại học Leeds Met Anh quốc cũng nhận bằng thạc sỹ hoàn toàn giống như vậy.Chương trình được sự chấp thuận của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo theo quyết định số 9386 (TP.HCM) và của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
 • Học phí: $9.600 cho toàn khóa học gồm 3 học kỳ, học viên đóng $3.200 mỗi học kỳ. Học viên có thể vay học phí bằng tín chấp với ngân hàng Seabank theo thông tin tại đây.
 • Địa điểm: Học viện Tài chính, 8 Phan Huy Chú, Hà Nội và 269A Nguyễn Trọng Tuyển, P10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Chương trình dự kiến tổ chức tại Đà nẵng vào tháng 10 năm 2011. Nếu bạn quan tâm, vui lòng email tới danang@kinhdoanh.edu.vn và nêu rõ họ tên, bằng cấp và thông tin liên lạc của bạn.
 • Ngôn ngữ đào tạo: Việc đào tạo hoàn toàn sử dụng tiếng Anh trong giảng bài, kiểm tra, thi, viết luận văn, nghiên cứu tài liệu tham khảo.
 • Đội ngũ giảng viên: Giảng viên của chương trình được kết hợp giữa các giảng viên của trường đại học Leeds Metropolitan cử sang và một số giảng viên của Học viện tài chính có kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc giảng viên được Đại học Leeds Met kiểm tra và chấp nhận.
 • Tỷ lệ giờ dạy: Chương trình có định hướng ít nhất 60% giảng viên giảng dạy là người nước ngoài.
 • Kiểm tra, thi: Do đại học Leeds Met ra đề kiểm tra, đề thi và chấm điểm. Những môn do giảng viên Việt Nam dạy, sẽ chấm lần 1, giảng viên của Leeds Met sẽ kiểm tra lại và quyết định kết quả cuối cùng.
 • Xét tốt nghiệp: Do đại học Leeds Met xem xét kết quả quá trình học tập của học viên và quyết định việc tốt nghiệp, cấp bằng.

3. THẠC SỸ MARKETING

 • Chương trình: Thạc sỹ Marketing (Tiếp thị) – tên tiếng Anh là Master of Science in Marketing. (Dự kiến mở tại Việt Nam vào năm 2012. Hiện nay chương trình chưa chính thức tuyển sinh.) Chúng tôi đang nhận thông tin về các học viên quan tâm đến chương trình cho đợt khai giảng 2012. Vui lòng gửi email vào thacsymarketing@kinhdoanh.edu.vn ghi rõ Tiêu đề thư là MSc in Marketing, kèm theo thông tin về họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc.
 • Thời gian đào tạo: 12 tháng chia làm 03 học kỳ. Các lớp học được sắp xếp phù hợp với người đi làm, học vào buổi tối trong tuần và ban ngày cuối tuần. Đối với đợt nhập học và khai giảng ngay trước Tết âm lịch, khóa học có thể kéo dài từ 13-15 tháng do nghỉ đợt Tết âm lịch.
 • Bằng cấp: Do Đại học Leeds Metropolitan (Vương quốc Anh) cấp hoàn toàn giống như bằng cấp cho học viên tốt nghiệp khóa học tương tự tại trụ sở chính của trường ở Leeds, Vương quốc Anh. Các học viên học tại Đại học Leeds Met Anh quốc cũng nhận bằng thạc sỹ hoàn toàn giống như vậy.
 • Học phí: $9.600 cho toàn khóa học gồm 3 học kỳ, học viên đóng $3.200 mỗi học kỳ.
 • Địa điểm: Học viện Tài chính, 8 Phan Huy Chú, Hà Nội – 269A Nguyễn Trọng Tuyển, P10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh hoặc 118 Lê Lợi, Đà Nẵng (dự kiến.)
 • Ngôn ngữ đào tạo: Việc đào tạo hoàn toàn sử dụng tiếng Anh trong giảng bài, kiểm tra, thi, viết luận văn, nghiên cứu tài liệu tham khảo.
 • Đội ngũ giảng viên: Giảng viên của chương trình được kết hợp giữa các giảng viên của trường đại học Leeds Metropolitan cử sang và một số giảng viên của Học viện tài chính có kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc giảng viên được Đại học Leeds Met kiểm tra và chấp nhận.
 • Tỷ lệ giờ dạy: Chương trình có định hướng ít nhất 60% giảng viên giảng dạy là người nước ngoài.
 • Kiểm tra, thi: Do đại học Leeds Met ra đề kiểm tra, đề thi và chấm điểm. Những môn do giảng viên Việt Nam dạy, sẽ chấm lần 1, giảng viên của Leeds Met sẽ kiểm tra lại và quyết định kết quả cuối cùng.
 • Xét tốt nghiệp: Do đại học Leeds Met xem xét kết quả quá trình học tập của học viên và quyết định việc tốt nghiệp, cấp bằng.