THÔNG BÁO

 Nhận hồ sơ xét học bổng Người bạn đồng hành dành cho sinh viên khuyết tật

Căn cứ công văn số 12/DRD-Phòng Dự án/2017 của Trung tâm khuyết tật và phát triển (DRD) trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) về việc xét trao học bổng Người bạn đồng hành dành cho sinh viên khuyết tật.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Trường về nội dung học bổng cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH

Học bổng Người bạn đồng hành là một trong những chương trình mà DRD thực hiện dành cho sinh viên khuyết tật có hòan cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, giúp các bạn ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xã hội.

 1. ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỌC BỔNG
 • Sinh viên khuyết tật đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP. HCM.
 • Học lực từ 6,5 trở lên (đối với sinh viên năm 2 trở lên) và điểm học bạ từ 7,0 trở lên (đối với sinh viên năm 1).
 • Đồng ý để DRD đưa thông tin cá nhân liên quan lên mục Học bổng DRD trên trang web DRD..
 1. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
 • Gặp khó khăn về tài chính.
 • Có kế hoạch, mục tiêu học tập rõ ràng.
 • Có tinh thần cộng đồng/ biết vì người khác.

Ưu tiên: Nữ, vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số.

 1. MỨC HỌC BỔNG: Trợ cấp hàng tháng: Có 2 mức hỗ trợ cho từng trường hợp của sinh viên khuyết tật: 1 triệu đồng và 500 ngàn đồng.
 2. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: Mỗi năm, DRD có 02 đợt nhận hồ sơ và xét học bổng:
 • Đợt 1: Từ 01/4 đế 30/5 nhận hồ sơ. 30/6 hạn thông báo kết quả.
 • Đợt 2: Từ 01/10 đến 30/11 nhận hồ sơ. 30/12 hạn thông báo kết quả.
 1. XÉT DUY TRÌ: Đối với những sinh viên khuyết tật đã đựoc nhận học bổng, ở những năm sau đó, các bạn không cần làm lại hồ sơ. Tuy nhiên, sinh viên phải gửi bảng điểm khi có kết quả của từng học kỳ để chương trình xét quyết định tiếp tục trao học bổng hoặc dừng.
 2. YÊU CẦU KHI NHẬN HỌC BỔNG:
 • Gửi báo cáo đều đặn (03 tháng/lần).
 • Thái độ hợp tác và giữ liên hệ với nhóm học bổng thường xuyên.
 • Tham gia có thể lựa chọn) các hoạt động thể hiện tinh thần, trách nhiệm xã hội: dạy kèm cho trẻ khuyết tật, tham gia tổ chức các sự kiện, hỗ trợ các bạn sinh viên khuyết tật khác…
 1. HỒ SƠ BAO GỒM:
 • Đơn xét Học bổng người bạn đồng hành, gồm: Thông tin cá nhân và hoàn cnảh gia đình, qua một trong hai cáhc sau:
 • Hoàn thành mẫu đính kèm (đơn đính kèm)
 • Link đăng ký: http://bit.ly/hocbongnguoibandonghanh
 • Bảng điểm kết quả học tập tổng hợp các học kỳ có dấu mộc nhà trường (đối với sinh viên năm 2 trở lên).
 • Photo học bạ Trung học phổ thông và giấy báo trúng tuyển (đối với sinh viên năm 1 nếu chưa có bảng điểm).
 • Photo giấy chứng nhận hộ cận nghèo, hộ nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn về kinh tế (nếu có).
 • Một tấm ảnh tòan thân, nhìn rõ mặt và dạng khuyết tật.
 1. HÌNH THỨ NỘP HỒ SƠ: Vui lòng gửi qua email hoặc bưu điện:
 • Email: ratphan@drdvietnam.com (ĐT: 08) 62679911 – 114
 • Địa chỉ: 311K8 khu nhà tái định cư Thủ Thiêm, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM

Lưu ý: Khuyết khích sinh viên gửi bằng email và đăng ký thông tin qua link đăng ký.