606.19 TB ve viec thi ho va nho thi ho dien ra trong sinh vien_Page_1