Hiện nay Văn phòng Đoàn đang có một lượng vé xem phim ưu đãi cụm rạp Galaxy “CHỈ” dành cho sinh viên trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

  • Số lượng: 400 vé
  • Giá vé: 50.000đ/vé
  • Áp dụng cho các rạp trong hệ thống Galaxy
  • Vé xem phim 2D, áp dụng cho tất cả các suất chiếu trong tuần từ đây đến 20/6/2012
  • Hạn chót đăng ký: 22/5/2012 (Có thể kết thúc sớm hơn nếu đã đủ số lượng vé đăng ký)
  • Địa điểm đăng ký: VP Đoàn-Hội Thủ Đức (Liên hệ Đ/c Phương Thảo: 0932680623)
  • Thời gian nhận vé: Thứ 4 ngày 23/5/2012 tại VP Đoàn-Hội Thủ Đức
  • Lưu ý: Mỗi sinh viên chỉ được mua tối đa 2 vé/SV. Khi đăng ký nhớ mang theo thẻ SV.