Vừa qua Đoàn trường có nhận được công văn số 101/CV-TĐ V/v Hỗ trợ công tác tuyên truyền chương trình họp mặt sinh viên tỉnh Bình Phước lần II – 2012 Tỉnh Đoàn Bình Phước. Đoàn trường BUH xin thông báo đến các bạn nội dung công văn như sau:

Căn cứ kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 24/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức họp mặt sinh viên tỉnh lần thứ II năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thông báo kế hoạch tổ chức họp mặt sinh viên tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2012 như sau :

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Ngày 24/7/2012 (Bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 24/7/2012).

2. Địa điểm: Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ (đường ĐT 741, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG:

1. Đối tượng: Sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Bình Phước đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh. Ưu tiên sinh viên học từ năm thứ ba trở lên.

2. Số lượng: 300 sinh viên, bao gồm: 50 sinh viên đang học trong tỉnh và 250 sinh viên đang học ngoài tỉnh (trên cơ sở số lượng sinh viên đăng ký, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gửi thư mời dự đến từng sinh viên).

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

– Ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng.

– Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

– Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh giới thiệu về tình hình chung tại tỉnh và khai mạc chương trình họp mặt.

– Chương trình đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đối thoại trực tiếp về: hỗ trợ học tập, vay vốn, việc làm, nhu cầu tuyển dụng và giải quyết việc làm tại tỉnh, công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng các dự án tham gia phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh, các chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh, chính sách ưu đãi dành cho sinh viên đang học và sinh viên đã tốt nghiệp, điều kiện để được cử đi học sau đại học ở nước ngoài.

– Tặng học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt.

– Phát biểu của đại diện sinh viên.

– Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh.

– Liên hoan, giao lưu văn nghệ.

IV. MỘT SỐ YÊU CẦU:

Để phục vụ cho công tác chuẩn bị, tổ chức, thực hiện chương trình Họp mặt sinh viên tỉnh lần thứ II/2012, đề nghị sinh viên thực hiện một số nội dung sau:

– Đăng ký thông tin tham gia chương trình Họp mặt sinh viên tỉnh lần thứ II/2012 về Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn qua mail: bantruonghocbp@gmail.com trước ngày 01/7/2012. Nội dung thông tin:

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Là sinh viên năm thứ: …………. Lớp: …………… Trường: ………………..

Điểm năm học 2010-2011:  Rèn luyện: …………. Học tập: …………………

Điểm năm học 2011-2012:  Rèn luyện: …………. Học tập: …………………

Điện thoại liên hệ:

– Để phục vụ cho việc xét trao học bổng “sinh viên vượt khó học tốt”, đề nghị sinh viên  thực hiện một số thủ tục sau:

+ Nộp bảng điểm rèn luyện và học tập của năm học 2010 – 2011 và 2011 – 2012 hoặc bảng điểm năm học 2010 – 2011 và học kỳ I năm học 2011 – 2012. Bảng điểm có xác nhận của Nhà trường.

+ 01 thư trình bày về hoàn cảnh gia đình gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú, là sinh viên năm thứ: …. Lớp: ….. Trường: …., điện thoại liên hệ, hoàn cảnh gia đình (ghi cụ thể hoàn cảnh).

Hồ sơ trên gửi về Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn Bình Phước (quốc lộ 14, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) trước ngày 01/7/2012.

– Đăng ký tham gia chương trình đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo tỉnh. Nội dung câu hỏi đối thoại gửi qua mail: bantruonghocbp@gmail.com trước ngày 01/7/2012.

– Khi tham gia chương trình họp mặt, sinh viên mang theo thẻ sinh viên để phục vụ công tác tổ chức và nhận các khoản hỗ trợ của Ban Tổ chức.

Trên đây là Thông báo kế hoạch tổ chức họp mặt sinh viên tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2012. Mọi thông tin liên quan liên hệ qua đồng chí Lê Thị Linh, số điện thoại: 0987.040375 hoặc 06513.936394.