HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

____

Số: 10/KH-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày Sinh viên” lần thứ 3 – Năm 2014

_____

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :

1. Mục đích:

– Thiết thực kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2014), thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố năm học 2013 – 2014.

– Phát huy tính tích cực, trách nhiệm của sinh viên thành phố trong thời kỳ mới, nêu cao tinh thần hiếu học, ham mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo, xung kích tình nguyện vì cộng đồng của sinh viên thành phố.

– Tổ chức các hoạt động chăm lo và phát huy các nguồn lực xã hội trong công tác chăm lo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, các hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên, hội viên thành phố.

2. Yêu cầu:

– Có sự tham gia tích cực của các cơ sở Hội, phát huy vai trò của các cụm hoạt động, các đơn vị trực thuộc của Hội Sinh viên Thành phố.

– Các hoạt động diễn ra sôi nổi, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút đông đảo sinh viên Thành phố tham gia.

– Đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên trước, trong và sau hoạt động.

II. THỜI GIAN NỘI DUNG TRỌNG TÂM:

1. Thời gian: ngày 05/01/2014 (Chủ nhật)

2. Nội dung:

2.1. Các hoạt động cấp thành:

2.1.1. Lễ dâng hoa, dâng hương tại tượng đài anh Trần Văn Ơn

– Thời gian: 06g30 – 07g30

– Địa điểm: công viên Bách Tùng Diệp (ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng, Quận 1).

– Nội dung: lễ dâng hoa báo công của sinh viên 5 tốt, của cán bộ Hội Sinh viên thành phố.

2.1.2. Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện lần VI – Năm 2014:

– Thời gian: 08g00 – 09g00

– Địa điểm: Sân 4A, Nhà Văn hóa Thanh niên (Số 04, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1)

– Nội dung: Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện lần VI – Năm 2014, các hoạt động sau ra quân.

2.1.3 Hoạt động tư vấn, trang bị kỹ năng cho sinh viên:

* Chương trình tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản cho sinh viên:

– Thời gian: 09g00 – 11g00

– Địa điểm: sảnh triển lãm Nhà văn hóa Thanh niên

* Chương trình báo cáo trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên:

– Thời gian: 09g00 – 11g00

– Địa điểm: Hội trường I – Nhà văn hóa Thanh niên

2.1.4. Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp thành và trao học bổng cán bộ Hội năm học 2013 – 2014:

– Thời gian: 19g00 – 20g30

– Địa điểm: Sân 4A, Nhà Văn hóa Thanh niên (Số 04, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1)

– Nội dung: Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp thành, trao học bổng cho cán bộ Hội năm học 2013 – 2014.

2.2. Hoạt động cấp cụm:

– Cụm hoạt động số 1: Tuyên dương Cán bộ Hội tiêu biểu cụm hoạt động số 1

– Cụm hoạt động số 2: Hội thao sinh viên cụm hoạt động số 2

– Cụm hoạt động số 3: Hoạt động sinh viên quốc tế với văn hóa Việt

– Cụm hoạt động số 4: Hoạt động sinh viên thành phố với biển đảo

– Cụm hoạt động số 5: Giao lưu Sinh viên 5 tốt cụm hoạt động số 5

2.3. Hoạt động cấp trường:

– Chủ động thiết kế các hoạt động dành cho sinh viên trong “Ngày sinh viên” lần 3 năm 2014 tại đơn vị.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu truyền thống của sinh viên – học sinh Việt Nam, truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Thành phố thông qua các hình thức trực quan, sinh động.

– Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn, chủ động thăm hỏi, chăm sóc và phụng dưỡng ba má phong trào học sinh – sinh viên; các chương trình văn hóa văn nghệ, lễ hội truyền thống tại trường và tại Liên Chi Hội Khoa.

– Tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho sinh viên: giới thiệu chỗ trọ, việc làm thêm; tìm kiếm và trao học bổng, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên học tập giỏi; tổ chức các sân chơi học thuật, các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập tốt – nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên.

– Có hình thức quan tâm, chăm lo cho đội ngũ cán bộ Hội như: trao học bổng, tuyên dương Cán bộ Hội tiêu biểu các cấp, tổ chức họp mặt cựu cán bộ Hội Sinh viên của từng đơn vị các thời kỳ, giao lưu với các cựu cán bộ Hội thành đạt với sinh viên, với riêng đội ngũ cán bộ đương nhiệm.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Cấp Thành:

1.1. Thành lập Ban Tổ chức:

Ban Tổ chức “Ngày Sinh viên” lần 3 – Năm 2014 là tập thể Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, các đồng chí Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên, Trung tâm hỗ trợ Học sinh – Sinh viên thành phố, đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố là Trưởng ban.

1.2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

Tổ chức thực hiện các hoạt động cấp thành.

– Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các cụm, các đơn vị tổ chức hoạt động.

– Chỉ đạo, hỗ trợ các cụm tổ chức hoạt động.

2. Hội Sinh viên cấp cụm và các trường:

– Cụm trưởng chủ trì họp bàn, thống nhất nội dung, báo cáo Ban Thư ký Hội sinh viên Thành phố trước ngày 27/12/2013.

– Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa sự kiện này.

– Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo với cấp thành.

3. Tiến độ thực hiện:

– Tháng 12/2013 : Dự thảo kế hoạch, trình Ban Thư ký HSV Thành phố

– 18/12/2013 – 04/01/2014 : Ban hành kế hoạch, công tác chuẩn bị

– 05/01/2014 : “Ngày Sinh viên” lần 3 năm 2014

– 15/01/2014 : Họp tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày Sinh viên” lần thứ 3 – Năm 2014 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, đề nghị các cơ sở Hội nhanh chóng triển khai và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TP

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Cường

Nơi nhận:

– Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: Thường trực, Văn phòng;

– Thành ủy: Thường trực, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, VP;

– UBNDTP: Đ/c Hứa Ngọc Thuận, Văn phòng, Ban Thi đua – khen thưởng;

– Sở Nội vụ TP: Đ/c Lâm Trung Nhân, Phòng Công tác thanh niên, VP;

– Ban Thường vụ Thành Đoàn; Ban Thư ký Hội LHTN TP;

– BCH Hội Sinh viên Thành phố;

– NVH Sinh viên, TT Hỗ trợ học sinh, sinh viên, Hội Du học sinh;

– Đảng ủy – BGĐ ĐHQG TP. HCM, Đảng ủy Khối các trường ĐH- CĐ- TCCN TP. HCM;

– Đảng ủy – BGH các trường ĐH, CĐ, HV;

– Đoàn các trường ĐH, CĐ, HV;

– Đoàn tương đương và Đoàn cơ sở có trường ĐH, CĐ;

– Hội Sinh viên các trường;

Lưu: VP.