Nhằm kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn v/v đề xuất danh sách tuyên dương gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng giới thiệu, bình chọn tuyên dương:
 2. Tập thể: Chi đoàn, Đoàn khoa
 3. Cá nhân: Cán bộ, giảng viên trẻ là Đoàn viên; sinh viên các lớp Chính quy tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.
 1. Tiêu chuẩn chung:

Phải đạt đủ các tiêu chuẩn sau:

– Tuổi đời từ 16 đến 35.

– Có thành tích tiêu biểu trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện tại các địa phương, đơn vị: Sinh viên, học sinh phải đạt học lực khá trở lên trong học kì liền kề trước đó; Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động phải được đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ghi nhận. Nếu là đoàn viên phải đạt kết quả xếp loại đoàn viên xuất sắc năm học 2017-2018 hoặc Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

– Hoạt động phong trào chỉ xét từ tháng 09 năm 2017 đến tháng 05 năm 2018

* Đối với đại biểu là cán bộ Đoàn – Hội thì tổ chức Đoàn – Hội đang lãnh đạo phải được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018. Khuyến khích các gương tuyên dương “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” các năm trước, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trường”, “Sinh viên 5 tốt” các năm trước…

III. Tiêu chuẩn cụ thể: Phải đạt đủ các tiêu chuẩn sau:

 1. Cá nhân

1.1. Đoàn viên, sinh viên

– Học tập:

+ Điểm trung bình học tập tích lũy tại thời điểm xét từ 3.0/4 trở lên.

+ Điểm trung bình học kỳ gần nhất đạt từ 3.0/4 trở lên.

+ Tiêu chuẩn ưu tiên: Có bằng chứng nhận các ngoại ngữ, tin học…

– Rèn luyện:

+ Điểm rèn luyện học kỳ gần nhất đạt từ 80 điểm trở lên.

+ Tham gia đủ các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, lớp.

+ Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ, đóng đoàn phí đầy đủ.

+ Xếp loại Đoàn viên học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 đạt loại xuất sắc.

+ Nếu là Đảng viên thì phân loại Đảng viên năm 2017 là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên (tính đến 30/05/2018).

+ Tham gia thi ít nhất 02 cuộc thi học thuật hoặc tham gia Nghiên cứu khoa học các cấp. (Có giấy xác nhận của BTC cuộc thi).

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện (Có giấy xác nhận của Ban tổ chức).

+ Tham gia ít nhất 02 hoạt động Ngoại khóa các cấp (không tính hoạt động tình nguyện nêu trên) ví dụ như các chương trình hội nhập, chương trình tư tưởng văn hóa.

+ Ít nhất là thành viên Ban tổ chức một chương trình cấp CLB/Cấp Khoa trở lên (có giấy xác nhận của Trưởng ban Tổ chức hoặc đơn vị trực thuộc).

+ Đối với Cán bộ Đoàn – Hội phải tham gia tối thiểu 75% lớp tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội do Đoàn trường tổ chức trong năm học 2017 – 2018 và phân loại đơn vị quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trong học kì 1 hoặc năm học 2017 – 2018 (nếu có kết quả).

* Khuyến khích những gương tiêu biểu có mô hình, ý tưởng khởi nghiệp, sáng kiến và mô hình sáng tạo, giải pháp trong phong trào Đoàn và công tác thanh niên.

 1.2 Đoàn viên là cán bộ, giảng viên trẻ:

– Tính đến thời điểm xét tuyên dương, cá nhân có độ tuổi không quá 35.

– Là đoàn viên tham gia sinh hoạt tại chi đoàn giảng viên, chi đoàn quản lý phục vụ

– Điều kiện cần:

+ Đối với Đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc năm học 2017-2018 (do Chi đoàn phân loại); nếu là Đảng viên phải là Đảng viên đủ tư cách, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017.

+ Trình độ ngoại ngữ/tin học: đạt trình độ Tiếng Anh từ bằng B trở lên hoặc tương đương, sử dụng tốt tin học trong giảng dạy.

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động phong trào của Đoàn cơ sở hoặc Đoàn trường.

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động phong trào của Đoàn cơ sở đang sinh hoạt phát động (ví dụ giảng viên sinh hoạt chi đoàn giảng viên tham gia ít nhất 01 hoạt động chi đoàn giảng viên phát động).

– Điều kiện đủ: đạt ít nhất một trong các tiêu chí sau (phát sinh từ tháng 09 năm 2017 đến tháng 05 năm 2018):

+ Có ít nhất 01 công trình nghiên cứu khoa học cấp trường đã được nghiệm thu đạt loại khá trở lên hoặc có ít nhất 01 bài báo khoa hoặc đăng trên tạp chí có chỉ số ISSN;

+ Có ít nhất 02 bài nghiên cứu được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tạp chí khoa học cấp trường trở lên có chỉ số ISBN hoặc ISSN;

+ Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường (đã nghiệm thu) hoặc hướng dẫn sinh viên tham dự các cuộc thi học thuật các cấp (có minh chứng).

+ Có ít nhất 01 sáng kiến, hiến kế, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, đã đượcứng dụng trong năm tại đơn vị (được Trưởng đơn vị kí xác nhận).

– Đoàn viên sinh hoạt chi đoàn giảng viên và chi đoàn quản lý phục vụ phải có xác nhận của Thường trực (Bí thư/Phó Bí thư Chi đoàn).

* Khuyến khích những gương tiêu biểu có mô hình, sáng kiến và mô hình sáng tạo, giải pháp trong phong trào Đoàn và công tác thanh niên.

 Tập thể

2.1. Đoàn khoa

– Được đánh giá thi đua năm học 2017 – 2018 là đơn vị xuất sắc.

– Có tổ chức các cuộc thi học thuật chuyên ngành, các chương trình văn hoá, văn nghệ quy mô cấp toàn trường.

– Triển khai hiệu quả, cụ thể cuộc vận động “Học tập làm theo lời Bác. Có ít nhất 01 mô hình, giải pháp hiệu quả trong các hoạt động làm theo lời Bác sâu rộng trong đoàn viên, sinh viên. Vận động được đoàn viên, thanh niên tại đơn vị tham gia thực hiện tích cực. (Báo cáo cụ thể)

– Có ít nhất 01 giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả hệ thống Chi đoàn, CLB – Đội, nhóm trực thuộc (mô tả cụ thể giải pháp đó).

2.2. Chi đoàn:

– Được đánh giá thi đua năm học 2017 – 2018 là Chi đoàn vững mạnh.

– Có tổ chức 01 cuộc thi học thuật hoặc 01 hoạt động tình nguyện cấp Chi đoàn.

– Có 50% sinh viên đạt kết quả rèn luyện từ Tốt.

– Có tổ chức 01 chương trình ngoại khoá cho đoàn viên, sinh viên (có báo cáo và minh chứng)

– Đảm bảo thực hiện đủ các đợt sinh hoạt chủ điểm theo triển khai chung.

– Có ít nhất 01 giải pháp quản lý, điều hành Chi đoàn, đơn vị hiệu quả (mô tả cụ thể giải pháp đó).

 Hồ sơ gửi về bao gồm:

 • Bảng khai thành tích của cá nhân

(theo link: https://goo.gl/forms/8BVrTIcy8tFijgo83 )

 • Bảng khai thành tích của tập thể

(theo link: https://goo.gl/forms/kDraHeMLQxw71Llz1 )

 • Các bản scan chứng nhận, chứng chỉ, báo cáo giải pháp liên quan đến thành tích được khai cần upload lên link và khai báo link truy cập trong mẫu khai thành tích ở trên.

 Lưu ý:

  • Hồ sơ đề nghị tuyên dương phải khai đầy đủ các yêu cầu trong biểu mẫu.
  • Các đơn vị, cá nhân khai báo hồ sơ trực tuyến theo link trên và cung cấp đầy đủ minh chứng trong link.
  • Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện liên hệ đồng chí Huỳnh Đỗ Bảo Châu (0907.936.092).
 • Hạn chót: 30/06/2018

III. Quy trình giới thiệu bình chọn

 1. Bước 1: Giới thiệu

– Các cơ sở Đoàn tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn cá nhân có nhu cầu khai hồ sơ giới thiệu các tập thể, cá nhân theo mẫu link đính kèm, báo cáo thành tích, bảng điểm cùng các giấy tờ chứng nhận tham gia các hoạt động.

 1. Bước 2: Hội đồng xét chọn

– Sau khi tổng hợp hồ sơ từ link khai báo, BCH Đoàn trường sẽ gửi DS tổng hợp về cho cơ sở để cơ sở tiến hành họp xét và bình chọn để gửi công văn đề cử cho cá nhân và tập thể đã khai báo thành tích về Đoàn trường.

– BCH Đoàn trường sẽ tiến hành họp bình xét và công bố danh sách được công nhận danh hiệu để tuyên dương.

 1. Công nhận, tuyên dương:

– Giấy chứng nhận “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của Đoàn trường năm 2018.

– Giấy chứng nhận “Tập thể làm theo lời Bác” của Đoàn trường năm 2018.

Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc thông tin rộng rãi đến đoàn viên, sinh viên nội dung thông báo. Đề nghị tất cả tất cả cơ sở Đoàn thực hiện đúng thời hạn, cơ sở Đoàn nào không có ứng viên đề xuất tuyên dương thì phải có công văn thông báo gửi cho Đoàn trường (có xác nhận của Chi ủy đối với các Đoàn khoa).

 

Trân trọng./.