THÔNG BÁO

Mời sinh viên Đại học khóa 26 và Cao đẳng khóa 25 tiếp tục nhận

Cẩm nang Thực tập Năm học 2012 – 2013 và 2013 – 2014

Được sự phân công của Nhà trường và với chức năng hỗ trợ sinh viên; Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên soạn thảo Cẩm nang Thực tập Năm học 2012 – 2013 và 2013 – 2014. Cẩm nang gồm những thông tin và chỉ dẫn cơ bản nhất giúp sinh viên chủ động để tự tin trong quá trình chuẩn bị hành trang đi thực tập, tìm việc, với 5 phần cơ bản: “Kế hoạch, hướng dẫn của Trường” (áp dụng chính thức cho năm học 2012 – 2013 và dự kiến cho năm học 2013 – 2014); “Lời khuyên từ thầy, cô”; “Thông điệp từ nhà tuyển dụng”; “Những kỹ năng mềm thiết yếu” và “Nhịp cầu tuyển dụng”.

Cẩm nang thực tập đã được phát hành trong Ngày hội Việc làm Sinh viên Ngân hàng Lần VI – Năm 2013 và được tiếp tục gửi tặng sinh viên Đại học khóa 26 và Cao đẳng khóa 25.

Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên Trường thông báo đến lớp trưởng các lớp sinh viên Đại học khóa 26 và Cao đẳng khóa 25 để tập hợp danh sách những sinh viên chưa nhận Cẩm nang Thực tập và đại diện lớp đến Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên (Cơ sở 56 – Hoàng Diệu 2 – Thủ Đức) nhận Cẩm nang từ ngày 20 – 30/5/2013. Sau khi nhận và chuyển Cẩm nang đến sinh viên trong lớp, đại diện Ban cán sự lớp nộp lại danh sách ký nhận tại địa điểm trên.

Trân trọng!

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – SV

(Đã ký)

ThS. Lâm Thị Kim Liên