ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG

BCH ĐOÀN KHOA TÍN DỤNG                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2013

_________ _________________

THÔNG BÁO

V/V TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN KHOA TÍN DỤNG

 1. I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 2. 1. Mục đích:

–         Bổ sung lực lượng cho các hoạt động của khoa trong năm;

–         Đào tạo thế hệ làm nồng cốt  cho tổ chức đoàn.

 1. 2. Yêu cầu:

–         Tuyển được lực lượng nhiệt huyết với công tác đoàn;

–         Thông tin được tới với sinh viên.

 1. II. NỘI DUNG:
 2. 1. Đối tượng:

–         Các bạn sinh viên nhiệt tình với công tác đoàn;

–         Các bạn sinh viên muốn cải thiện kỹ năng mềm, muốn hoạt động trong môi trường năng động, sáng tạo.

–         Chỉ tuyển sinh viên năm nhất và năm hai, không phân biệt khoa quản ký.

 1. 2. Thời gian, địa điểm:

–         Thời gian: 7h00 – 10h00, ngày 26/10/2013

–         Địa điểm: Giảng đường C001

 1. 3. Hình thức thi tuyển:
  1. Cách tuyển: phỏng vấn
  2. Các ban cần tuyển:

–                      Ban Kỹ Thuật

–                      Ban Phong Trào

 1. 4. Cách thức đăng ký:

–         Đăng ký tại sảnh giảng đường C hoặc qua bí thư chi đoàn.

–         Thời gian đăng ký: từ ngày 21 – 25/10/2013.

–         Mọi chi tiết  liên hệ: 01643 976 909 (Tuấn), hoặc facebook.com/DoanKhoaA

Mẫu đính kèm:MẪU XÉT TUYỂN CTV(1)

TM.BCH KHOA TÍN DỤNG

P.BÍ THƯ

Phạm Mạnh Cầm