ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP.HỒ CHÍ MINH

TP Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu

“Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Thực hiện Kế hoạch số 449 KH/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông tin đến các cơ sở Đoàn về việc tham gia cuộc thi như sau:

1. Đối tượng dự thi:

– Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh.

– Khuyến khích các tầng lớp nhân dân; người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

2. Thời gian thi: từ nay đến ngày 25/11/2012.

*Lưu ý: các cơ sở Đoàn nộp bài dự thi về cho Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh (Phòng C4 – số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1) hoặc liên hệ đ/c Trương Minh Tước Nguyên – cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, điện thoại : 0908.540.521.

3. Hình thức thi: thi viết bài tự luận. Thí sinh trả lời đầy đủ 5 câu hỏi sau đây:

Câu 1: Bạn hãy cho biết bối cảnh tình hình diễn ra cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng B52 của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta cuối tháng 12 năm 1972?

Câu 2: Câu nói: “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B57, B52 hay “Bê” gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng” được Bác Hồ nói ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Bạn cho biết ý nghĩa của câu nói đó?

Câu 3: Bạn hãy cho biết diễn biến, kết quả, nguyên nhân dẫn đến chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta cuối tháng 12/1972.

Câu 4: Bạn hãy cho biết ý nghĩa của chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972.

Câu 5: Thế hệ trẻ hôm nay phải làm gì để giữ vững và phát huy tinh thần Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Thể lệ chi tiết cuộc thi: (đính kèm theo thông báo)

5. Cách thức chấm thi: căn cứ số lượng dự thi, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chọn 20 bài thi xuất sắc nhất để tham gia vòng chung khảo của cuộc thi cấp Trung Ương.

TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Hồ Thị Đan Thanh

FILE ĐÍNH KÈM: Thể lệ: The le cuoc thi

Đề cương: Đề cương TT 40 NĂM HN ĐBP trên không