Số: 52/TB/ĐTN-BCH ngày 17/05/2019


Thực hiện chương trình hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

Nhằm kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn v/v triển khai và vận động đoàn viên, thanh niên nộp hồ sơ tham gia bình chọn, tuyên dương gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2019, cụ thể như sau:

Đối tượng giới thiệu, bình chọn tuyên dương:

 1. Tập thể: Chi đoàn, Đoàn khoa
 2. Cá nhân: Cán bộ, giảng viên trẻ; sinh viên các lớp Chính quy tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

—————–

Tiêu chuẩn chung:

– Có thành tích tiêu biểu trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện tại các địa phương, đơn vị: Sinh viên, học sinh phải đạt học lực Khá trở lên trong học kì 1 năm học 2018 – 2019; Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động phải được đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở kỳ đánh giá gần nhất.

– Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ghi nhận. Nếu là đoàn viên phải đạt kết quả xếp loại đoàn viên năm học 2018-2019 từ Tốt trở lên (dữ liệu này sẽ bổ sung sau khi có kết quả phân loại đoàn viên chính thức) hoặc Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Thành tích xét từ 01 tháng 05 năm 2018 đến 15 tháng 05 năm 2019

* Đối với cá nhân là cán bộ Đoàn – Hội thì tổ chức Đoàn – Hội đang lãnh đạo phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. Khuyến khích các gương tuyên dương “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” các năm trước, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trường”, “Sinh viên 5 tốt” các năm trước…

————–

Tiêu chuẩn cụ thể: Phải đạt đủ các tiêu chuẩn sau:

 1. Cá nhân

1.1. Đoàn viên, sinh viên: Tuổi đời từ 18 đến 35.

– Học tập:

+ Điểm trung bình học tập tích lũy tại thời điểm xét từ 2.5/4.0 trở lên.

+ Điểm trung bình học kỳ gần nhất đạt từ 2.5/4.0 trở lên.

+ Tiêu chuẩn ưu tiên: Có bằng chứng nhận ngoại ngữ, tin học… theo chuẩn đầu ra của Trường

– Rèn luyện:

+ Điểm rèn luyện học kỳ gần nhất đạt từ 80 điểm trở lên.

+ Tham gia đủ các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, lớp.

+ Tham gia sinh hoạt chi đoàn đầy đủ, đóng đoàn phí đầy đủ.

+ Tham gia tích cực công tác đoàn và phong trào thanh niên (tính đến 15/05/2019 – căn cứ theo ghi nhận trên hệ thống website tra cứu hoạt động phong trào).

+ Đối với Cán bộ Đoàn – Hội phải tham gia tối thiểu 75% lớp tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội do Đoàn trường tổ chức trong năm học 2018- 2019 và phân loại của đơn vị mình quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2017 – 2018 (cập nhật bổ sung sau khi có kết quả từ Đoàn-Hội trường).

+ Đạt ít nhất 02 (hai) trong các tiêu chí sau (phát sinh từ tháng 05 năm 2018 đến tháng 05 năm 2019):

+ Tham gia thi ít nhất 01 cuộc thi học thuật, kỹ năng từ cấp Khoa/Trường hoặc tham gia Nghiên cứu khoa học các cấp. (Có giấy xác nhận của BTC cuộc thi hoặc có dữ liệu trên hệ thống website tra cứu hoạt động phong trào).

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện (Có giấy xác nhận của Ban tổ chức hoặc có dữ liệu trên hệ thống website tra cứu hoạt động phong trào).

+ Tham gia ít nhất 02 hoạt động Ngoại khóa các cấp (không tính hoạt động tình nguyện nêu trên) ví dụ như các chương trình hội nhập, chương trình tư tưởng văn hóa. (Có giấy xác nhận của Ban tổ chức hoặc có dữ liệu trên hệ thống website tra cứu hoạt động phong trào).

+ Ít nhất là thành viên Ban tổ chức một chương trình cấp CLB/Cấp Khoa trở lên (có giấy xác nhận của Trưởng ban Tổ chức hoặc đơn vị trực thuộc).

* Khuyến khích những gương tiêu biểu có ý tưởng, sáng kiến và mô hình sáng tạo, giải pháp mới trong phong trào Đoàn và công tác thanh niên.

1.2 Đoàn viên là cán bộ, giảng viên trẻ:

– Tính đến thời điểm xét tuyên dương, cá nhân có độ tuổi không quá 35.

– Điều kiện cần:

+ Trình độ ngoại ngữ/tin học: đạt trình độ Tiếng Anh từ bằng B trở lên hoặc tương đương, sử dụng tốt tin học trong giảng dạy.

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động phong trào của Đoàn cơ sở hoặc Đoàn trường hoặc Công đoàn trường phát động.

– Điều kiện đủ: đạt ít nhất 01 (một) trong các tiêu chí sau (phát sinh từ tháng 05 năm 2018 đến tháng 05 năm 2019):

+ Có ít nhất 01 công trình nghiên cứu khoa học cấp trường đã được nghiệm thu đạt loại khá trở lên hoặc có ít nhất 01 bài báo khoa hoặc đăng trên tạp chí có chỉ số ISSN;

+ Có ít nhất 02 bài nghiên cứu được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tạp chí khoa học cấp trường trở lên có chỉ số ISBN hoặc ISSN;

+ Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường (đã nghiệm thu) hoặc hướng dẫn sinh viên tham dự các cuộc thi học thuật các cấp (có minh chứng).

+ Có ít nhất 01 sáng kiến, hiến kế, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, đã được ứng dụng trong năm tại đơn vị (được Trưởng đơn vị kí xác nhận hoặc có quyết định công nhận).

* Khuyến khích những gương tiêu biểu có ý tưởng, sáng kiến và mô hình sáng tạo, giải pháp mới trong phong trào Đoàn và công tác thanh niên.

 1. Tập thể

2.1. Đoàn khoa

– Được đánh giá thi đua năm học 2018 – 2019 là đơn vị xếp loại Tốt.

– Có tổ chức ít nhất 01 cuộc thi học thuật chuyên ngành, các chương trình văn hoá, văn nghệ quy mô cấp toàn trường.

– Triển khai hiệu quả, cụ thể cuộc vận động “Học tập làm theo lời Bác. Có ít nhất 01 hoạt động làm theo lời Bác sâu rộng trong đoàn viên, sinh viên. Vận động được đoàn viên, thanh niên tại đơn vị tham gia thực hiện tích cực. (Báo cáo cụ thể)

– Có ít nhất 01 giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả hệ thống Chi đoàn, CLB – Đội, nhóm trực thuộc (mô tả cụ thể giải pháp đó).

Không có Chi đoàn, Đoàn viên xếp loại Yếu Kém (loại trừ Chi đoàn và Đoàn viên năm cuối)

2.2. Chi đoàn:

– Được đánh giá thi đua năm học 2018 – 2019 là Chi đoàn vững mạnh.

– Có tổ chức 01 cuộc thi học thuật hoặc 01 hoạt động tình nguyện cấp Chi đoàn.

– Có 50% sinh viên đạt kết quả rèn luyện từ Khá trở lên.

– Có tổ chức 01 chương trình ngoại khoá cho đoàn viên, sinh viên trong Chi đoàn (có báo cáo và minh chứng)

– Đảm bảo thực hiện đủ các đợt sinh hoạt chủ điểm theo triển khai chung.

– Có cách thức quản lý, điều hành hoạt động Chi đoàn hiệu quả (mô tả cụ thể cách thức đó).

 1. Hồ sơ gửi về bao gồm:
 • Bảng khai thành tích của cá nhân (theo link: http://bit.ly/2w879VE )
 • Bảng khai thành tích của tập thể (theo link: http://bit.ly/2LSPlZg )
 • Các bản scan chứng nhận, chứng chỉ, báo cáo giải pháp liên quan đến thành tích được khai cần upload lên link và khai báo link truy cập trong mẫu khai thành tích ở trên.

    Lưu ý:

  • Hồ sơ đề nghị tuyên dương phải khai đầy đủ các yêu cầu trong biểu mẫu.
  • Các đơn vị, cá nhân khai báo hồ sơ trực tuyến theo link trên và cung cấp đầy đủ minh chứng trong link.
 • Hạn chót: 30/05/2019

—————-

Quy trình giới thiệu bình chọn

 1. Bước 1: Giới thiệu

– Các cơ sở Đoàn tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn cá nhân có nhu cầu khai hồ sơ giới thiệu các tập thể, cá nhân theo mẫu link đính kèm, báo cáo thành tích cùng các giấy tờ chứng nhận tham gia các hoạt động (đối với hoạt động không có dữ liệu ghi nhận trên website tra cứu hoạt động phong trào)

 1. Bước 2: Hội đồng xét chọn

– Sau khi tổng hợp hồ sơ từ link khai báo, BCH Đoàn trường sẽ gửi DS tổng hợp về cho cơ sở để cơ sở tiến hành họp xét và bình chọn để gửi công văn đề cử cho cá nhân và tập thể đã khai báo thành tích về Đoàn trường.

– BCH Đoàn trường sẽ tiến hành họp bình xét và công bố danh sách được công nhận danh hiệu để tuyên dương.

 1. Công nhận, tuyên dương:

– Giấy chứng nhận “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2019.

– Giấy chứng nhận “Tập thể làm theo lời Bác” năm 2019.

Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc thông tin rộng rãi đến đoàn viên, sinh viên nội dung thông báo; thực hiện đúng thời hạn, cơ sở Đoàn nào không có ứng viên đề xuất tuyên dương sau khi Đoàn trường tổng hợp thì phải có công văn thông báo gửi cho Đoàn trường (có xác nhận của Chi ủy đối với các Đoàn khoa).

Bài liên quan