Thực hiện Thông báo số 65/TB-HĐTS Về việc “Huy động sinh viên Đại học khóa 25 và Cán bộ Đoàn tham gia công tác coi thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2012” của Hội đồng tuyển sinh Đại học-Cao đẳng chính quy năm 2012 trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và căn cứ vào kết quả nội dung cuộc họp triển khai nội dung thông báo trên cho đại diện các lớp Đại học chính quy khóa 25 vào lúc 11h00 ngày 1/6/2011. Nay Đoàn trường xin thông báo chi tiết về hình thức đăng ký như sau như sau:

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 25 (Ưu tiên Cán bộ Đoàn-Hội, Ban cán sự lớp). Lưu ý: Sinh viên có người thân là thí sinh thi tuyển vào trường không được phép tham gia.

2. Số lượng đăng ký phân bổ cho mỗi lớp: 7 sinh viên, trong đó gồm: 6 chính thức và 1 dự khuyết.

Các lớp tiến hành họp và thống nhất danh sách sinh viên đăng ký tham gia coi thi tuyển sinh. Lưu ý: Các đối tượng: Bí thư, P.Bí thư Chi Đoàn; Chi hội trưởng, Chi hội phó; Lớp trưởng, lớp phó là các đối tượng được ưu tiên (Đây là các đối tượng được chỉ định theo yêu cầu của Hội đồng tuyển sinh).

3. Hình thức đăng ký: Bí thư Chi Đoàn gửi danh sách theo mẫu (TẠI ĐÂY) về email: doandhnganhang@gmail.com trước ngày 4/6/2012 (Phần Subject ghi rõ: ĐĂNG KÝ COI THI TUYỂN SINH – LỚP:………………….)

4. Đối với đối tượng là Cán bộ Đoàn-Hội từ cấp khoa trở lên:

-Bí thư Đoàn khoa lập DS cán bộ Đoàn-Hội khoa mình (UV.BCH Đoàn khoa, UV.BCH Liên chi hội (Phải là SV Đại học K25)) có nguyện vọng đăng ký coi thi tuyển sinh theo hướng dẫn ở mục 3. Các đối tượng này không nằm trong diện 7 SV được phân bổ cho mỗi lớp.

-BCH Đoàn trường lập DS UV.BCH Đoàn trường, UV.BCH Hội sinh viên trường (Phải là SV Đại học K25) có nguyện vọng đăng ký coi thi tuyển sinh theo hướng dẫn ở mục 3. Các đối tượng này không nằm trong diện 7 SV được phân bổ cho mỗi lớp.

5. Lưu ý:

-Danh sách SV chính thức tham gia coi thi sẽ được Hội đồng tuyển sinh công bố vào ngày 10/6/2012. SV tham gia coi thi phải phục tùng sự phân công về khu vực coi thi theo quyết định của Hội đồng tuyển sinh.

-Quyết định của Hội đồng tuyển sinh là quyết định cuối cùng.

-Thời gian tập huấn công tác coi thi là 08h30 ngày 24/6/2012 tại Hội trường lớn Thủ Đức.

6. Một số thông tin khác:

-Khu vực đăng ký tham gia coi thi xem TẠI ĐÂY

-Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Thầy Nguyễn Trần Phước Bảo (0908291186)