Kính gửi Toàn thể Giảng viên, Cán Bộ Công Nhân viên, Sinh viên trường Đại học Ngân Hàng TPHCM.