Hội đồng tuyển sinh Đại học và Cao Đẳng chính quy năm 2012 trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến các bạn sinh viên tham gia công tác coi thi tuyển sinh như sau:

-Thời gian tập huấn: 14h00 ngày 24 tháng 06 năm 2012 (Lịch cũ là 8h00 sáng)

-Địa điểm tập huấn: Hội trường lớn Thủ Đức

-Danh sách sinh viên tham gia tập huấn xem TẠI ĐÂY

Đề nghị sinh viên nghiêm túc tham gia tập huấn. Mọi trường hợp vắng mặt phải có ý kiến của Hội đồng tuyển sinh.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thầy Hữu Hoàng (0909.691.269)