THƯ MỜI

Gửi hình ảnh về thực tập sinh viên để minh họa cho “Cẩm nang thực tập năm học 2012 – 2013”

Kính gửi:    – Cựu Sinh viên Trường

– Toàn thể sinh viên năm cuối của Trường

Nằm trong kế hoạch hỗ trợ sinh viên thực tập; cuối tháng 01 năm 2013, Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên sẽ phát hành miễn phí tới sinh viên thực tập “Cẩm nang Sinh viên thực tập năm học 2012 – 2013”. Trong quá trình thực hiện Cẩm nang, Phòng gặp khó khăn về việc thu thập hình ảnh minh họa để làm cho Cuốn cẩm nang sinh động, hấp dẫn hơn; vì vậy, Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên mời cựu sinh viên và sinh viên năm cuối của Trường gửi hình ảnh liên quan đến thực tập sinh viên của Trường (hình ảnh trong lúc làm việc, giao tiếp khách hàng, giao lưu cùng các anh chị trong cơ quan, tham gia các hoạt động tại đơn vị, những khoảnh khắc đáng nhớ,…) về địa chỉ email: dhnh.phongctctsv@gmail.com trong thời gian sớm nhất có thể để hỗ trợ Phòng hoàn tất Cuốn cẩm nang.

Hình ảnh gửi về có chú thích đầy đủ (Hình chụp tại đâu, nội dung mô tả công việc gì, nhân vật chính là ai, lớp/khoa nào?) kèm địa chỉ và số điện thoại, email của người gửi để thuận lợi cho việc đăng tải và chú thích hình ảnh, gửi nhuận bút và tặng Cẩm nang những tác giả có hình được đăng.

Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên rất mong nhận được tư liệu hình ảnh của cựu sinh viên để Cuốn cẩm nang sớm được phát hành.

Trân trọng!

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – SINH VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG

(Trưởng Ban biên tập)

(Đã ký)

ThS. LÂM THỊ KIM LIÊN