Sinh viên click vào đường link bên dưới để xem danh sách.

DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ NHẬN HỖ TRỢ CỦA QUỸ 156 (Thuộc diện hộ bị thu hồi đất)

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Công Tác Chính Trị Sinh Viên