HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

____

Số: 55/TB-BTK

KHẨN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v Mời sinh viên tham dự chương trình

“Kết nối yêu thương 2 – Tiếp sức vùng lũ”

_____

Vừa qua, cơn bão Haiyan gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam và nước bạn Cộng hoà Philippines, hàng nghìn gia đình lâm vào cảnh tay trắng, thiếu thốn các nhu yếu phẩm tối thiểu cho cuộc sống. Với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, Báo Tuổi Trẻ và Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình “Kết nối Yêu thương 2 – Tiếp sức vùng lũ”. Đây là chương trình có ý nghĩa giáo dục và giá trị nhân văn cao, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường mời các bạn sinh viên quan tâm tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

Chương trình gặp gỡ, giao lưu văn nghệ với văn nghệ sĩ trẻ, thần tượng âm nhạc Việt Nam nhằm kêu gọi, vận động quyên góp, ủng hộ nhân dân vùng lũ thông qua chương trình.

2. Thời gian: 17g30 – 21g300, ngày 29/11/2013 (Thứ sáu).

3. Địa điểm: Sân khấu Sen Hồng, công viên 23-9 (góc đường Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học), Quận 1, TP.HCM.

Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị các đơn vị lập danh sách lực lượng tham dự và cử 01 đồng chí phụ trách. Danh sách lực lượng và người phụ trách (có số điện thoại liên lạc) gửi về email: vanphong@hoisinhvien.vn, trước 11g00 ngày 28/11/2013 (Thứ năm). Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên – Cán bộ Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố (ĐT: 0983.087.892).

Để chương trình được diễn ra thành công, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ thông báo này.

Nơi nhận:

– Thường trực HSV TP;

– Ban Thư ký Hội SV các trường;

– Lưu: VP.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TP

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thanh Đoàn