THÔNG BÁO

V/v Tổ chức “Ngày hội Thanh niên khỏe 2013”

I. MỤC ĐÍCH:

– Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về ý thức rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động thể dục thể thao và làm hạt nhân nòng cốt trong phát triển phong trào thể dục, thể thao tại các địa phương.

– Tạo ra các sân chơi lành mạnh góp phần định hướng  lối sống đẹp trong thanh niên.

– Đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên. Thông qua phong trào rèn luyện thể dục thể thao góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

II. NỘI DUNG:

  1. 1. Đối tượng tham gia:

Tất cả đoàn viên, sinh viên đang học Hệ Đại học và Cao đẳng Chính quy tại trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM.

  1. 2. Thời gian – địa điểm:

Về phần tổ chức:

+ Thời gian: 7h sáng ngày 22 – 09 – 2013

+ Địa điểm: Sân khu M – Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh

56 Hoàng Diệu II, Quận Thủ Đức, TPHCM.

Về phần đăng kí:

+ Lệ phí tham gia: 10.000 VND/ người.

+ Đăng kí trực tiếp vào ngày hội thanh niên khỏe.

Khi tham gia ngày hội mang theo giấy CMND, thẻ sinh viên hoặc bằng lái xe (có thể photo). (Các bạn tham dự ngày hội mặc đồng phục thể dục của trường)

  1. 3. Nội dung ngày hội:
    1. a. Nội dung thi dự kiến gồm:

+ Nhảy dây                    + Chạy con thoi             + Gập tạ

+ Chạy tùy sức              + Gập bụng                    + Bật xa tại chỗ

–   Trong đó 2 môn Bật xa tại chỗChạy tuỳ sức là bắt buộc.

–   Các bạn chọn thêm 2 trong 4 môn còn lại để kiểm tra.

  1. b. Phân loại chung tiêu chuẩn rèn luyện :

–   Loại Đạt: có 4/4  nội dung kiểm tra đạt chỉ tiêu quy định.

–   Loại Khá: có 3/4 nội dung kiểm tra đạt loại khá trở lên nội dung còn lại đạt yêu cầu (1 trong 2 nội dung bắt buộc đạt loại khá trở lên).

–   Loại Giỏi: có 2/4 nội dung đạt loại giỏi và 2 nội dung còn lại phải đạt loại khá trở lên (2 nội dung bắt buộc phải đạt loại khá trở lên).

  1. c. Giải thưởng:

–   Các bạn nếu qua được kỳ thi sẽ được cấp giấy chứng nhận “Thanh niên khỏe” do Đoàn trường Đại học Ngân hàng cấp.

–   BTC sẽ cấp Giấy chứng nhận vào ngày 25 và 26/09/2013

Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của tất cả các bạn sinh viên. Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Lò Thị My Ly                          DH28NH05                              01666342240

Vương Thiên Lộc                    DH28NH05                             0963224419

TM BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

(đã ký)

Vương Thiên Lộc