HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM

năm học 2012-2013

___

Nhằm thực hiện nội dung quan trọng trong công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh năm học 2012 -2013, thông tin Chương trình năm của Hội sinh viên lần thứ IV nhiệm kì (2012 -2014) và nội dung công tác trọng tâm trong năm, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tổ chức tập huấn cán bộ Hội Sinh viên trường năm học 2012 -2013, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

–          Ban chấp hành Hội sinh viên trường.

–          Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên, Ban chấp hành Chi hội các khoa.

–          Ban chủ nhiệm, thành phần cơ cấu chủ chốt Câu lạc bộ -Đội –Nhóm.

–          Thành phần bắt buộc: BCH Hội sinh viên trường, Thường trực BCH Liên chi hội các khoa, cán bộ Hội năm nhất.

2. Thời gian –Địa điểm:

–          Thời gian: ngày 08, 09/12/2012 (thứ 7, chủ nhật).

–          Địa điểm: Giảng đường A001 và A002, Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM. 56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức.

  1. Nội dung:

–          Thông tin chương trình năm tới các cơ sở Hội và tham luận  xây dựng chương trình năm của Hội sinh viên trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM.

–          Công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị các cơ sở Hội, công tác kiểm tra và Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam.

–          Kĩ năng tư duy, sáng tạo và phương pháp tổ chức chương trình trong năm của các cơ sở Hội trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM.

–          Kĩ năng quản trò –hoạt náo.

–          Kĩ năng làm việc nhóm, nói chuyện trước đám đông.

–          Hoạt động giao lưu, sinh hoạt chung giữa các khoa.

3. Chi phí tập huấn:

Các đại biểu tham dự tập huấn đóng góp kinh phí, bao gồm:

+ Chi phí sinh hoạt, giao lưu chung, báo cáo viên:                 40.000 đồng/người

+ Chi phí in, photo, giấy chứng nhận:                                    20.000 đồng/người

Tổng cộng:                                                                                   60.000 đồng/người

  • Thường trực Liên chi hội, chi hội các khoa và Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ -Đội -Nhóm lập danh sách theo đúng thành phần, đối tượng tham gia tập huấn gửi về Ban thư kí Hội sinh viên trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM và nộp kinh phí cho Chánh văn phòng Hội sinh viên trường – Nguyễn Thị Ngọc Ánh (01694.892.897), chậm nhất gửi danh sách vào ngày 17h00, ngày 06/12/2012, chậm nhất đóng kinh phí vào 17h00, ngày 07/12/2012.

Ban thư kí Hội sinh viên trường đề nghị thường trực Liên chi Hội, Ban chấp hành Chi hội và Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ -Đội –Nhóm nghiêm túc thực hiện kế hoạch.

TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(đã kí)

Phạm Chí Công