HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP HCM

BAN THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

TPHCM, ngày 15 tháng 06 năm 2012

THÔNG BÁO

CUỘC THI ONLINE “TIẾP SỨC MÙA THI TRONG TÔI 2012”

I. Mục đích:

–          Giúp các chiến sỹ tham gia chương trình có cơ hội để thể hiện những cảm xúc, chia sẻ những kỷ niệm trong thời gian tham gia chương trình.

–          Tạo một dấu ấn đẹp đối với các bạn sinh viên nói chung và các chiến sỹ tham  gia chương trình nói riêng về chương trình Tiếp sức mùa thi 2012.

II. Thời gian, đối tượng tham gia:

–          Thời gian: từ ngày 28/6/2012 – 08/7/2012

–          Đối tượng tham gia: Toàn bộ các chiến sỹ tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi 2012.

III. Hình thức tham gia:

Các chiến sỹ có thể tham dự cuộc thi bằng các hình thức sau:

–          Gửi các bài viết thể hiện cảm xúc của bản thân, những chia sẻ về những kỷ niệm, những khó khăn trong thời gian tham gia chương trình. (chiến sỹ tham gia dưới hình thức cá nhân).

–          Gửi những hình ảnh trong quá trình tham gia chương trình (kèm những bình luận về những hình ảnh đó) và xây dựng thành album với chủ đề tự chọn, số lượng hình ảnh tối thiểu là 5 hình/album, tối đa là 15 hình/album. (Chiến sỹ tham gia dưới hình thức nhóm từ 2 người trở lên).

Bài dự thi gửi về mail tiepsucmuathi2012.buh@gmail.com

Lưu ý: Bài dự thi kèm các thông tin sau: Họ và tên, MSSV, Lớp –Khoa, SĐT, Email, Tên địa điểm thi đang đóng quân.

IV. Cơ cấu giải thưởng:

–          1 Giải “Bài viết ấn tượng nhất” – Giấy chứng nhận kèm 1 kỷ niệm chương của chương trình.

–          5 Giải “Top bài viết Ấn tượng” – Giấy chứng nhận.

–          Giải “Album ảnh Ấn tượng nhất” – Giấy chứng nhận kèm 1 kỷ niệm chương của chương trình.

–          5 Giải “Top album Ấn tượng” – Giấy chứng nhận.

–          1 Giải “Đội có nhiều bài dự thi nhất” – Giấy chứng nhận.

BAN THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

VŨ THỊ PHƯƠNG THANH