ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG

BCH KHOA NGOẠI NGỮ

Số … /TB-ĐK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức chương trình “Charming Vietnam”

I – Mục đích – ý nghĩa:

Để thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014, tạo điều kiện cho sinh viên Ngân hàng nói chung và sinh viên khoa Ngoại ngữ nói riêng hội nhập và làm quen với bạn bè quốc tế, Đoàn Khoa Ngoại ngữ dự kiến tổ chức chương trình “Charming Vietnam” để chào đón và giao lưu với đoàn sinh viên Malaysia về trường. Qua đó có thể giới thiệu, quảng bá hình ảnh trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM, quê hương đất nước con người Việt Nam đến với bè bạn quốc tế.

II – Nội dung:

1. Phần 1: Chủ nhà giới thiệu:

–        Văn nghệ chào mừng.

–        Lễ khai mạc.

–        Giới thiệu trường ĐH Ngân Hàng.

2. Phần 2: Talk show:

–        Đại diện Malaysia giới thiệu về trường và văn hóa riêng.

–        Giao lưu đối đáp trực tiếp giữa sinh viên hai trường.

–        Văn nghệ giữa giờ.

3. Phần 3: Một thoáng Việt Nam:

–        Đại diện trường thuyết trình văn hóa Việt Nam.

–        Trò chơi tập thể giao lưu giữa hai trường.

–        Văn nghệ kết thúc chương trình.

III – Thời gian, địa điểm:

–         Thời gian: 18h00 – 21h00, thứ sau, ngày 20/12/2013

–         Địa điểm: Hội trường lớn cơ sở 56, Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Thủ Đức. Vào cửa tự do.

Ban tổ chức xin mời các bạn đoàn viên, sinh viên tham gia vui lòng có mặt đúng giờ để đảm bảo việc điểm danh cộng điểm rèn luyện được thuận tiện và chính xác.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN LÊ DUY TÂN

(Phó bí thư Đoàn Khoa Ngoại Ngữ)