Thực hiện thông báo số 16/TB-BTK ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Ban Thư ký Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh về việc tham gia chương trình “Đại sứ môi trường Bayer”. Tính đến ngày 09/5/2012, Chương trình Đại sứ môi trường Bayer 2012 đã nhận được 100 bài dự thi. Hiện nay, Ban tổ chức đang tiến hành chọn lọc các bài dự thi đã gửi về tham dự Chương trình để tìm ra được những dự án xuất sắc nhất tham dự vòng thuyết trình và nhận một phần học bổng là khóa đào tạo kỹ năng thuyết trình do Ban tổ chức Chương trình tài trợ.

Nhằm tạo điều kiện cho đông đảo sinh viên chưa thể tham gia Chương trình và để tạo cơ hội cho các thí sinh đã nộp bài dự thi nhưng mong muốn hoàn thiện dự án của mình, Ban tổ chức chính thức gia hạn thời gian nhận bài dự thi vòng 1 đến hết ngày 21/05/2012.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ đăng tải 10 dự án xuất sắc nhất trong Chương trình Đại sứ môi trường Bayer 2011 trên Facebook chính thức của Chương trình để làm tư liệu tham khảo cho các bạn quan tâm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng cập nhật tại:

Website: www.byee.bayer.com

Facebook: www.facebook.com/daisumoitruongBayer

Hoặc liên hệ trực tiếp qua email: byeevietnam@bayer-ag.de và điện thoại: 0906870154 (Gặp Chị Hiền).

Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị Hội Sinh viên các trường triển khai thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận:

– Thường trực Hội Sinh viên Thành phố;

– Hội Sinh viên các trường;

– Lưu: VP.

TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TP

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Đại Anh Tuấn