I.
MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích

Nhằm cung cấp nguồn máu dự trữ cần thiết cho các bệnh viện, nhanh chóng cứu chữa kịp thời các bệnh nhân trong cơn nguy kịch.

Nâng cao tinh thần tình nguyện, phát huy tấm lòng nhân ái, tương thân, nhân ái của sinh viên trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM.

2. Yêu cầu

Đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, an ninh và tiết kiệm trong công tác tổ chức và thực hiện.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Đối tượng tham gia

Toàn thể sinh viên đang theo học tại trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên của nhà trường.

2. Thời gian địa điểm

– Thời gian: từ 7h00 – 11h00 ngày 23,24/04/2012.

– Địa điểm: Hội trường lớn trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM – 56 Hoàng Diệu II, Q.Thủ Đức.

3. Cách thức đăng kí

– Các bạn trực tiếp đến bên hông Hội trường lớn để nhận số thứ tự vào 7h00 ngày 23/04/2012 và 24/04/2012 (ưu tiên các bạn đến sớm).

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ngọc Sơn: 01658.904.703 hoặc Yến Ngọc: 01664.485.500.

Lưu ý: Thẻ hiến máu đợt I sẽ được phát trong cùng thời gian trên tại Hội trường lớn.

TM. BCH HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH

(Đã kí)

NGÔ THỊ XUÂN