Các bạn sinh viên có nhu cầu đăng kí tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện cấp thành năm 2014 có thể đăng kí tham dự theo đường link dưới đây: Link đăng kí (Từ ngày 28.12.2013 đến ngày 30.12.2013)

Các bạn đăng kí tham gia XTN cấp thành sau khi đăng kí trên đường link đăng kí, ngày thứ Hai (30.12.2013) các bạn đến Văn Phòng Đoàn Thanh Niên – Hội Sinh Viên (sảnh C) để kí tên đăng kí tham gia (bắt buộc).

Kinh phí tham gia XTN cấp thành: tự túc.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Đ/C Mai Minh Thiện 0978297739

Thông tin chi tiết về chiến dịch XTN cấp Thành:

https://youth.buh.edu.vn/tin-noi-bat/k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-chi%E1%BA%BFn-d%E1%BB%8Bch-xuan-tinh-nguy%E1%BB%87n-l%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A9-vi-nam-2014