HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

***

Số: 23 /TB-BTK

Tp. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v triệu tập sinh viên tham dự “Lễ Tuyên dương Sinh Viên Ngân Hàng 5 Tốt”

năm học 2012 –  2013

Kính gửi: BCH Hội sinh siên trường – BCH Liên chi Hội sinh viên

Câu lạc bộ – Đội/Nhóm – BCH Chi Hội SV các lớp.

BTK Hội Sinh Viên Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM triệu tập sinh viên tham dự Lễ Tuyên dương Sinh Viên Ngân Hàng 5 Tốt năm học 2012 – 2013:

Đối tượng được triệu tập:

–         Toàn thể BCH Hội sinh viên trường

–         BCH Liên chi Hội sinh viên các khoa: 2 sinh viên

–         CLB – Đ/N trực thuộc HSV trường: 3 sinh viên

–         Chi hội năm 2, năm 3: 2 sinh viên

–         Chi hội năm 1: 3 sinh viên

Thời gian: 18g30 – 21g30, Thứ Năm, ngày 07 tháng 11 năm 2013.

Địa điểm: Hội trường lớn – Trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM

( Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, p. Linh Chiểu, quận Thủ Đức )

Vì tính chất quan trọng của buổi lễ, yêu cầu sinh viên tham dự mặc đồng phục trường (trừ đồng phục thể dục).

Lưu ý : Các cơ sở Đoàn có thể trực tiếp đăng ký tên của đại biểu sẽ tham dự lễ tuyên dương thông qua website Đoàn trường tại địa chỉ: Đăng kí tại đây trước 17g00 thứ 4 ngày 06 tháng 11 năm 2013.

Các đại biểu liên hệ bàn lễ tân trước Hội trường để điểm danh trước khi vào dự. Những đơn vị không tiến hành đăng ký cũng như điểm danh cho ban tổ chức xem như không cử đại diện tham dự lễ tuyên dương. Văn phòng Hội sinh viên trường sẽ có công văn phê bình gửi ban lãnh đạo phụ trách các đơn vị. Đồng thời xem xét cắt giảm mức hỗ trợ hoạt động trong năm học 2013 – 2014 với các đơn vị không nghiêm túc tham dự lễ tuyên dương.

Thông báo này thay cho thư triệu tập gửi về các cơ sở Hội, rất mong các đồng chí cán bộ Hội các cấp nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo.

Lễ tuyên dương Sinh Viên Ngân Hàng 5 Tốt là một hoạt động lớn, ý nghĩa; BCH Hội Sinh Viên đề nghị tất cả các cơ sở Hội thực hiện nghiêm túc và theo đúng nội dung của Thông báo này.

TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Chí Công