HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

BAN VẬN ĐỘNG SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT

THÔNG BÁO

V/v Nhận giấy khen, giấy chứng nhận và vật phẩm dành tặng

Sinh viên Ngân Hàng 5 tốt các cấp năm học 2011-2012

Ban vận động Sinh viên Ngân Hàng 5 tốt thông báo đến tất cả các bạn sinh viên Ngân Hàng 5 tốt các cấp năm học 2011-2012 về việc phát giấy khen và vật phẩm dành tặng Sinh viên Ngân Hàng 5 tốt (bao gồm cấp Liên chi và cấp trường) như sau:

–         Thời gian: 8h00 – 11h00 và 14h00 – 17h00 ngày 06 tháng 12 năm 2012. (thứ năm).

–         Địa điểm: Văn phòng Đoàn – Hội cơ sở Thủ Đức.

–         Lưu ý:

+Giấy khen, giấy chứng nhận và vật phẩm không được nhận thay, khi nhận có ký xác nhận.

+Các bạn mang theo Thẻ sinh viên hoặc Giấy chứng minh nhân dân.

+Các bạn vui lòng đến đúng thời gian đã ghi rõ trên.

Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ: Thạch Anh -0984860012.

BAN VẬN ĐỘNG SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT