HỘI SINH VIÊN TP.HCM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

____

Số: 09/TB-BVĐ

Ban vận động Sinh viên Ngân hàng 5 tốt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

v/v Kết quả chính thức cuộc vận động bình chọn

Danh hiệu Sinh viên Ngân hàng 5 tốt

Năm 2013

Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-HSV của Ban thư ký Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM về việc triển khai Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, căn cứ kết luận cuộc họp liên tịch ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Ban thường vụ Đoàn trường, Ban thư ký Hội sinh viên trường, Ban vận động Sinh viên Ngân hàng 5 tốt và các đồng chí Bí thư Đoàn khoa trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Ban vận động Sinh viên Ngân hàng 5 tốt thông báo đến toàn thể Hội viên về kết quả cuộc bình chọn Sinh viên Ngân hàng 5 tốt 2013. Danh sách chính thức gồm 240 hội viên theo danh sách đính kèm dưới đây đã đạt được danh hiệu Sinh viên ngân hàng 5 tốt 2013.

Kết quả chính thức: DANH SÁCH SINH VIÊN NGÂN HÀNG

Để thuận tiện trong việc liên lạc và phân công nhiệm vụ trong tuần lễ Sinh viên 5 tốt, các sinh viên có tên trong danh sách trên nhanh chóng cập nhật số điện thoại và thời gian học theo đường link dưới đây

https://docs.google.com/forms/d/1vgdEDcPJD4BuXBhv4Vf6GGqO0a7ZgtaksovQQ6oJM4A/viewform

Thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên tại https://youth.buh.edu.vn/

Mọi chi tiết thắc mắc, Hội viên có thể liên hệ qua email sv5tot.buh@gmail.com .

Trân trọng!

TM. BAN VẬN ĐỘNG SVNH5T

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

LÂM THẠCH ANH

(UV.BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM)