HỘI SINH VIÊN TP.HCM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

____

Số: 10/TB-BVĐ

Ban vận động Sinh viên Ngân hàng 5 tốt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

v/v Họp mặt định hướng hoạt động SVNH5T

Năm 2013

Căn cứ vào Thông báo số 09/TB-BVĐ về kết quả xét chọn Sinh viên 5 tốt ngày 18/10/2013, căn cứ vào lịch trình hoạt động của Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm 2013, Ban vận động Sinh viên Ngân hàng 5 tốt thông báo đến các Hội viên đã đạt được danh hiệu Sinh viên ngân hàng 5 tốt kế hoạch họp mặt để triển khai nhiệm vụ trong hoạt động sắp tới.

Cụ thể, các Sinh viên 5 tốt được chia nhóm hoạt động theo danh sách đính kèm dưới đây.

Danh sách phân nhóm: DANH SÁCH PHÂN NHÓM SV 5 TOT

Lịch họp định hướng cụ thể của từng nhóm như sau:

Địa điểm: phòng C001 (cạnh văn phòng Đoàn – Hội khu Giảng đường C)

Thời gian:

–          Thứ 5 ngày 24 /10/2013

Từ 11h15-12h: Nhóm 1

Từ 12h15-13h: Nhóm 2, nhóm 3

–          Thứ 6 ngày 25/10/2013

Từ 11h15-12h: Nhóm 4

Từ 12h15-13h: Nhóm 5

Để buổi họp diễn ra hiệu quả, đề nghị các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Đồng thời, yêu cầu các Sinh viên 5 tốt chưa hoàn tất công tác cập nhật thông tin liên lạc nhanh chóng cập nhật thông tin tại biểu mẫu sau:

Biểu mẫu cập nhật thông tin liên lạc

Danh sách thông tin liên lạc của các Sinh viên đã cập nhật được tổng hợp tại:

Danh sách thông tin liên lạc

Thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên tại https://youth.buh.edu.vn/

Mọi chi tiết thắc mắc, Hội viên có thể liên hệ qua email sv5tot.buh@gmail.com .

Trân trọng!

TM. BAN VẬN ĐỘNG SVNH5T

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

LÂM THẠCH ANH

(UV.BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM)